Asystent/ka ds. realizacji projektów dla klientów

Chcemy współpracować z osobą, która:

 • Jest zainteresowana obszarem rozwoju ludzi i organizacji

 • Ma wysokie kompetencje komunikacyjne i społeczne

 • Wykazuje proaktywność i dobrą organizację pracy

 • Jest skrupulatna i dba o szczegóły w codziennych zdaniach, zwłaszcza w zakresie tworzonych dokumentów

 • Ma umiejętność zarządzania wieloma projektami i pracy pod presją czasu

Co możemy Ci zaoferować?

 • Możliwość zdobywania doświadczeń w realizacji wymagających projektów biznesowych dla największych firm w Polsce

 • Udział w szkoleniach otwartych oraz w wielu wewnętrznych inicjatywach rozwojowych

 • Atmosferę życzliwości i dzielenia się wiedzą

 • Pracę, która daje poczucie sensu i satysfakcji

Najważniejszym zadaniem osoby na tym stanowisku jest wsparcie Liderów Sprzedaży House of Skills w realizacji projektów doradczych i szkoleniowych dla naszych klientów. Osoba na tym stanowisku:

 • Ma częsty kontakt z klientem

 • Uczestniczy w spotkaniach z klientami

 • Uczestniczy w grupach fokusowych – przygotowuje raporty

 • Przygotowuje treści w obszarze komunikacji dla klienta i uczestników szkoleń

 • Współtworzy harmonogramy realizacji działań w projekcie

 • Przygotowuje dokumentację projektowo – kosztorysową

 • Wspiera liderów w przygotowaniu merytorycznym: przeprowadza wywiady z uczestnikami, na tej podstawie przygotowuje materiały szkoleniowe, w tym case studies i scenariusze scenek

Prosimy o dołączenie do dokumentów rekrutacyjnych
klauzuli o treści:

W przypadku chęci udziału w innych projektach rekrutacyjnych w przyszłości
prosimy o dołączenie dodatkowej klauzuli: