fbpx

Projekty dofinansowane

Baza Usług Rozwojowych - kolejne rozdanie środków unijnych (2017-2020) na rozwój pracowników!

Budżet unijny przeznaczony na finansowanie rozwoju kapitału ludzkiego to 400 mln Euro. Dofinansowanie otrzymać mogą firmy i ich pracownicy zakwalifikowane jako mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (w tym sieci partnerskie, franczyzowe, etc.).

 

Uwaga – z dofinansowania mogą skorzystać przedsiębiorcy wszystkich województw, poza mazowieckim i pomorskim.

Korzyści nowego podejścia w dystrybucji środków:

Przedsiębiorca sam decyduje o rodzaju usługi – otrzymuje dofinansowane na to, co jest mu potrzebne. Otrzymuje narzędzia, które umożliwiają mu indywidualny wybór oferty i proste rozliczenie wydatków, np.: bon, refundacja kosztów, promesa (w zależności od regionu/województwa).

Korzyści nowego podejścia w dystrybucji środków:

 • masz grono współpracujących z Tobą MMŚP: partnerów, franczyzobiorców, dealerów, itp.
 • widzisz potrzebę rozwoju kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorców
 • nie masz doświadczenia w ubieganiu się o dofinansowanie
 • nie masz doświadczenia w zarządzaniu złożonymi, dużymi, rozproszonymi regionalnie projektami
 • potrzebujesz doświadczonego partnera, który pomoże w procesie oraz zrealizuje usługi rozwojowe dopasowane do Twoich potrzeb na najwyższym poziomie jakości

W czym możemy Ci pomóc?

 • Powiemy Ci co należy zrobić, aby otrzymać dofinansowanie – szczegółowe informacje na temat warunków obowiązujących w wybranym województwie, zasady otrzymywania wsparcia oraz rozliczanie dofinansowania
 • Jesteśmy zarejestrowanym w BUR Wykonawcą uprawnionym do realizowania usług współfinansowanych – posiadamy certyfikat jakości SUS 2.0 o numerze 001
 • Zarządzimy rozbudowanym procesem rozwojowym obejmującym przedsiębiorców z kilku województw
 • Zrealizujemy działania rozwojowe zgodnie z przedstawioną diagnozą potrzeb dedykowane wskazanym przedsiębiorcom w formule zamkniętej

W ramach dofinansowania możesz zrealizować następujące usługi:

 • szkolenia dopasowane do potrzeb organizacji oraz uczestników
 • usługi doradcze dla indywidualnych osób – np. coaching, mentoring
 • usługi doradcze dla firm – np. doradztwo strategiczne
 • usługi e-learningowe – w tym platformy rozwoju ludzi, czy e-szkolenia

Czym jest BUR?

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR) jest ogólnodostępną bazą internetową usług rozwojowych, w której zarówno przedsiębiorstwa jak też ich pracownicy oraz osoby indywidualne mogą zapoznać się z szeroką ofertą działań pozwalających na rozwój (m.in. szkolenia, doradztwo, coaching, mentoring, studia podyplomowe, e-learning).
 • Przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie tylko i wyłącznie na usługi zamieszczone w BUR, realizowane przez Wykonawców posiadających certyfikat jakości.
 • Rejestr dostępny jest na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search

Co robimy?

Projekty dofinansowane z EFS realizujemy od 2005 roku.

 • 92100000
  wartość zrealizowanych projektów
 • 59300000
  kwota pozyskanego dofinansowania
 • 29076
  liczba unikalnych uczestników
 • 8668
  liczba dni szkoleniowych
 • 32
  liczba zrealizowanych projektów

Masz pytania?
Skontaktuj się z naszym ekspertem

Pytania w sprawie programów otwartych prosimy kierować
na adresoffice@houseofskills.pl lub poprzez formularz kontaktowy