Wdrożenie nowej wizji w organizacji – projekt rozwojowy dla MASPEX

MASPEX

Zapraszamy do zapoznania się z efektami naszej współpracy z firmą Maspex. Celem projektu, który obejmował 250 uczestników na szczeblu menedżerskim, było wdrożenie nowej wizji w organizacji.

Zastana sytuacja

W 2020r. firma przeprowadziła kompleksowy proces diagnozy organizacyjnej. Jego efektem były zidentyfikowane obszary wymagające poprawy. Jednym z kluczowym zagadnień okazała się potrzeba doprecyzowania i właściwego komunikowania wizji rozwoju. Firma określiła właściwe dla siebie bardzo ambitne cele rozwojowe. Zarząd miał świadomość, że pierwszym krokiem, od którego będzie zależało zrealizowanie celów strategicznych, będzie właściwe zdefiniowanie wizji i zaangażowanie pracowników w jej realizację.

Wizja rozwiązania

 • Opis wizji z poziomu całej organizacji – odpowiedzi na pytania kim chcemy być, co znaczy „lider”, wysoka jakość”, „innowacyjność”, „odpowiedzialność”
 • Komunikacja do Dyrektorów Generalnych
 • Opracowanie opisów wizji dla Jednostek Biznesowych i działów centralnych – odpowiedzi na pytania: co ta wizja dla nas (Jednostki Biznesowej) oznacza? Jak możemy kontrybuować do jej realizacji? Po czym poznamy, że ją osiągamy?
 • Komunikacja do Dyrektorów
 • Kaskadowanie wizji na poziom funkcji i działów – 35 warsztatów strategicznych, których celem było zmapowanie strategii działów, tak aby właściwie określić ich priorytety i rolę w realizacji nadrzędnej wizji Jednostki Biznesowej. Mapy strategii działów zawierały cele i miary pogrupowane w perspektywy: biznesową, kliencką, procesów oraz ludzi i organizacji

Rezultaty

W efekcie procesu powstały:

 • Opisy przekładające Wizję całej firmy, na kierunki działań i priorytety poszczególnych Jednostek Biznesowych. Stały się one podstawą wyznaczenia średniookresowych priorytetów działów
 • Mapy celów i działań strategicznych wszystkich działów. Są spójne z Wizją Firmy i pozwalają kadrze menedżerskiej efektywnie zarządzać rozwojem swoich obszarów.
  Sposób tworzenia powyższych dokumentów poprawił rozumienie Wizji i kierunków strategicznych firmy, wzmocnił współpracę pomiędzy Działami, pozwolił na wymianę pomysłów i konsolidację wokół wspólnych celów.
 • W trakcie warsztatów menedżerowie ustalili priorytety – zdecydowali, które kierunki są najistotniejsze, a z których świadomie rezygnują.
 • Uzgodniono podział odpowiedzialności i sposób mierzenia postępów działań. Jest to punkt wyjścia do kaskadowania planów do poszczególnych zespołów.
 • Warsztaty pomogły doprecyzować rolę i obszary wpływu działów. Dla niektórych zespołów – nowoformowanych lub będących po zmianach – było to spotkanie „otwierające” tematy i ramy działania