fbpx

Proces doradczo-rozwojowy dla Puckiego Hospicjum

Zapraszamy do sprawdzenia efektów naszej współpracy z Puckim Hospicjum pw. św. Ojca Pio. Dedykowany projekt rozwojowy został przeprowadzony przez zespół House of Skills w okresie maj 2022 – styczeń 2023.

 

Zastana sytuacja

 • Nowa ambitna strategia, zakładająca duże inwestycje, reorganizację oraz uruchomienie nowych usług w ramach celów statutowych Stowarzyszenia  
 • Nowe wartości – zakomunikowane, ale jeszcze nie wdrożone 
 • Wdrożenie nowej struktury organizacyjnej zakładającej wprowadzenie pośredniego pomiędzy pracownikami a zarządem Stowarzyszenia szczebla zarządzania oraz znacznie większą delegację odpowiedzialności 
 • Duża niepewność i obawy pracowników, wiele krytycznych opinii zgłoszonych w badaniu opinii 

Wyzwania 

 • Czy projekt struktury organizacyjnej jest spójny? 
 • Jak zakomunikować i wdrożyć zmiany, aby zaangażować pracowników (szczególnie menedżerów) i zbudować ich motywację i poczucie pewności siebie? 
 • Jak radzić sobie z oporem? Jak zapewnić integrację nowych zespołów? 

Rozwiązania i efekty

 • Zdefiniowanie i nazwanie zmiany, ocena jej wpływu na ludzi, zaplanowanie wdrożenia     
 • Wzmocnienie Zarządu, poprawa efektywności współpracy 
 • Rozwój umiejętności kierowniczych u nowych liderów, integracja zespołu  
 • Wzmocnienie interpersonalnych umiejętności komunikacyjnych 
 • Opisanie i uzgodnienie wartości przez pryzmat zachowań, przygotowanie i zaplanowanie wdrożenia 
 • Zwiększenie poczucia sprawczości i odpowiedzialności za zadania wśród kadry kierowniczej 
 • Poprawa motywacji 
 • Upowszechnienie pracy zespołowej jako fundamentu realizacji nowej strategii i pracy w Stowarzyszeniu. 

Zobacz list referencyjny >>