fbpx

Akademia menedżera – projekt rozwojowy dla Polenergia Fotowoltaika

Zapraszamy do obejrzenia filmu opisującego naszą współpracę z firmą Polenergia Fotowoltaika

Cele współpracy

  • wzmocnienie kadry menedżerskiej
  • uspójnienie działań menedżerskich
  • wymiana doświadczeń pomiędzy pracownikami
  • wyposażenie uczestników projektu w wiedzę, umiejętności i narzędzia, które pozwolą stać się im efektywniejszymi menedżerami

Zastana sytuacja

Osoby biorące udział w programie często  miały jedynie wykształcenie techniczne. Dodatkowo kadra zarządzająca była bardzo młoda. Firmie zależało na tym, aby stworzyć dla nich solidną podbudowę teoretyczną i praktyczną z zakresu zarządzania.  

Główna cecha charakteryzująca pracę w firmie Polenergia Fotowoltaika, to zmiana, dlatego dla firmy ważne było, aby ten komponent był mocno zaakcentowany w programie.  

Działanie

Pogram Akademia Menedżera został podzielony na 2 ścieżki:  

  • Dla doświadczonych menedżerów – osób, które już przed dołączeniem do spółki miały okazję piastować funkcje kierownicze  (senior menedżerów) 
  • Dla osób awansujących ze stanowisk specjalistycznych (junior menedżerów)  

Rezultaty:

Wiele osób biorących udział w programie jest teraz kluczowymi menedżerami zarządzającymi najważniejszymi działami w spółce. Spółka zaobserwowała podniesienie poziomu komunikacji między działami oraz podniesienie świadomości menedżerskiej.

Opinie uczestników:

Warsztaty realizowane przez House of Skills rozpoczęły się chwile potem, kiedy objęłam stanowisko menedżerskie w Polenergii. Był to idealny moment, żeby usystematyzować sobie wiedzę na temat zarządzania zespołem i przetestować nowa wiedzę oraz nabyte techniki. Najbardziej przełomowym momentem było dla mnie to, kiedy prowadzący uświadomił mi, ze nie można jednocześnie być ekspertem i menedżerem. Pamiętam jak dziś, że wprawiło mnie to w taką konsternację, a wręcz obraziłam się trochę na prowadzącego, ale ostatecznie przyznałam mu rację. Rzeczywiście był to przełomowy moment dla mnie i dla mojego zespołu, bo całkowicie odcięłam się od sprzedaży i zajęłam się byciem menedżerem.

Mariola Bątkowska, Koordynator Działu Sprzedaży Telefonicznej

Dla mnie szkolenia z House of Skills to przed wszystkim powtórzenie materiału, zakresu ogromu wiedzy o zarządzaniu zespołem, ale nie tylko, bo miło dałem się zaskoczyć nowym doświadczeniom, nowym ćwiczeniom, nowemu światłu rzuconemu na takie zagadnienia, jak choćby udzielanie informacji zwrotnej, czy też typologie pracownika Extended DISC. Zdobytą wiedzę od razu wykorzystałem w pracy z moim zespołem. Muszę przyznać, że całość materiału była podana w sposób bardzo świeży, przystępny, bardzo fajny. Również za sprawą nietuzinkowych prowadzących.

Adrian Zimochocki, Dyrektor Działu Wsparcia Sprzedaży

Najbardziej dla mnie wartościowe były warsztaty z trudnych rozmów z pracownikami. Jednak to jest taki element, który przysparza najwięcej problemów, jeśli chodzi o feedback, jeśli chodzi o wyznaczanie celów, jeśli chodzi o też o weryfikację wykonania tych celów przede wszystkim i takie twarde czasami troszeczkę, ale konieczne spojrzenie na te pracę. Oprócz tego takim dla mnie najbardziej wartościowym narzędziem, które wykorzystuje codziennie jest FUKO, którego się nauczyłam dzięki tym warsztatom i właściwie pomaga mi zarówno w pracy, jak i życiu prywatnym na co dzień.

Martyna Piotruk, Kierownik Działu Realizacji

Dla mnie najważniejsze w przeprowadzonym projekcie były preferowane style komunikacji, dzięki którym udało nam się poznać siebie i poznać również pracowników. Dzięki temu, że poznaliśmy preferowane style komunikacji na szkoleniach, to mogliśmy przenieść tę wiedzę do naszego zespołu, przekazać im to wszystko, czego się nauczyliśmy. My też im zrobiliśmy testy, których wyniki opisaliśmy na tablicy, która wisi cały czas z nami.

Kamil Budziarek, Zastępca Kierownika Działu Realizacji & Martyna Piotruk, Kierownik Działu Realizacji

To na co zwróciłam uwagę, jako uczestnik warsztatów House of Skills, to przede wszystkim profesjonalni trenerzy, którzy wiedzę teoretyczną potrafili przekazać w przystępny sposób i przede wszystkim poprzeć ją wieloma praktycznymi przykładami. Poznane metody mogliśmy wykorzystać w praktyce w naszych zespołach, również pozwoliło nam to podnieść poziom komunikacji między działami oraz podnieść ogólnie naszą świadomość menedżerską.

Olga Gardecka, HR Business Partner

3 rzeczy, które szczególnie doceniamy w pracy House of Skills to była po pierwsze elastyczność, czyli dostosowywanie programu nauczania do tego, co my komunikowaliśmy, jako nasze potrzeby. Po drugie umiejętność dostosowania terminarza do tej niezwykle trudnej sytuacji, która wynikała z przerw covidowych. I trzecie to bardzo szczery, bezpośredni, ale zawsze podawany w sympatyczny sposób feedback, który dostawiliśmy także od organizatorów, który pozwalał nam również lepiej zarządzać całym programem.

Bartosz Majewski, Członek Zarządu ds. Operacyjnych – Sponsor Projektu