fbpx

Raport „Polski menedżer. Praktyki, wyzwania, rozwój”

Pod koniec roku 2021 wraz z firmą SW Research przeprowadziliśmy badanie, którego celem było zidentyfikowanie i zrozumienie najbardziej palących wyzwań, sposobów działania i potrzeb rozwojowych menedżerów w Polsce.

W badaniu wzięło udział 604 menedżerów, którzy zarządzają minimum dwiema osobami. W raporcie uwzględnione zostały przecięcia analityczne: staż na rynku pracy, liczba osób w zarządzanym zespole i tryb pracy (zdalny, hybrydowy lub stacjonarny). Wyniki badań przeanalizowali eksperci House of Skills, a efektem ich kilkumiesięcznych prac jest raport przedstawiający obiektywny obraz kadry menedżerskiej w Polsce – „Polski menedżer. Praktyki, wyzwania, rozwój”.

Rozpoczynając ten projekt, chcieliśmy uchwycić moment względnej stabilności i spodziewanego końca pandemii ‒ zdarzenia, które niezwykle mocno wpłynęło na praktyki i sposoby działania w rzeczywistości zawodowej. Dziś niepewność, która nadeszła wraz z pandemią, jest potęgowana przez wojnę w Ukrainie. Wiele zjawisk, które były następstwem pojawienia się pandemii, wzmacnia teraz wojna. Stawia to kolejne wyzwania przed liderami i menedżerami. Ten nowy, trudny aspekt zewnętrzny wpływa na firmy i ludzi w wymiarze gospodarczym, zarządczym i psychologicznym. Co jest charakterystyczne dla sposobu działania menedżerów w polskich firmach? Przed jakimi wyzwaniami stoją? Z czym się mierzą? Jakie stosują praktyki? To tylko wybrane pytania, na które odpowiadamy w niniejszej publikacji – mówi Michał Zaborek, prezes zarządu House of Skills.

Wyniki pokazują m.in., że najczęstszymi trudnościami w zarządzaniu ludźmi, z którymi mierzą się polscy menedżerowie, są niskie zaangażowanie pracowników, konflikty w zespole oraz wypalenie zawodowe. Swoją energię i czas poświęcają przede wszystkim budowaniu atmosfery zaufania, monitorowaniu realizacji zadań, motywowaniu członków zespołów, zapewnieniu przepływu informacji i dbaniu o jakość współpracy.

Więcej o kondycji polskich menedżerów oraz rekomendacjach rozwojowych w bezpłatnym raporcie House of Skills, do pobrania pod linkiem:

 

<< POBIERZ BEZPŁATNY RAPORT >>

Skontaktuj się z nami,
jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o innych ofertach,
jakie mamy dla Ciebie.