fbpx

Otwieramy drzwi do naszych sal!

Wszyscy tęsknimy do normalności – spotkań, rozmów bez pośrednictwa ekranu. Z myślą o osobach, które najefektywniej rozwijają się w kontakcie z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia, podjęliśmy kompleksowe działania, aby szkolenie w sali było możliwe.

Nasze Centrum szkoleniowe Metrum ¾ spełnia wszelkie wymogi obecnie funkcjonującego prawa i zasad. Zastosowane przez nas rozwiązania, zostały przygotowane na bazie wytycznych Ministerstwa Rozwoju oraz Światowej Organizacji Zdrowia. Są w pełni dostosowane do aktualnego etapu zaawansowania stanu epidemicznego.

Jak m.in. minimalizujemy ryzyko?

  1. Przed każdą wizytą w naszym Centrum uczestnik otrzymuje szczegółową informację na temat zasad bezpieczeństwa w Metrum ¾ oraz ankietę na temat stanu zdrowia.
  2. Organizujemy szkolenia dla małych grup – w zależności od powierzchni sali 8 lub 10 osobowych.
  3. W salach, przestrzeniach wspólnych i toaletach pozostają tylko niezbędne wyposażenie i sprzęty. Wszystkie powierzchnie są regularnie wietrzone i dezynfekowane.
  4. Dbamy o bezpieczny dystans między uczestnikami, nie tylko w czasie warsztatów, ale też w czasie przerw. Służy temu wyznaczenie stref przebywania na całej powierzchni, dostępnej dla uczestników szkoleń.
  5. Korzystamy z bezpiecznych materiałów szkoleniowych umieszczonych na regularnie dezynfekowanych tabletach.
  6. Zapewniamy pakowany indywidualnie catering.
  7. Wyposażamy uczestników w środki ochrony osobistej.
  8. Mamy ustalony tryb postępowania w przypadku stwierdzenia nagłych objawów choroby. Zapewniamy wówczas wyizolowaną salę na czas uzyskania dyspozycji z Powiatowej Stacją Sanitarno-Epidemiologicznej oraz najbliższego szpitala zakaźnego.
  9. W przypadku pozyskania wiedzy o zarażeniu lub konieczności poddania się kwarantannie jednego z uczestników zakończonego wydarzenia, zobowiązujemy się poinformować o tym całą grupę. W tym celu zbieramy i przechowujemy przez 4 tygodnie dane kontaktowe gości Metrum ¾.
  10. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach i spotkaniach jest zapoznanie się z i stosowanie do przyjętych środków bezpieczeństwa.

Jeśli są Państwo zainteresowani organizacją szkolenia w innym miejscu niż nasze Centrum szkoleniowe Metrum ¾, jesteśmy w stanie zapewnić identyczne środki bezpieczeństwa w wybranych hotelach.

Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie dodatkowe pytania, zapraszamy do rozmowy o organizacji szkoleń w sali.

zapytania@houseofskills.pl

Skontaktuj się z nami,
jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o innych ofertach,
jakie mamy dla Ciebie.