fbpx

House of Skills – jak pracujemy w czasach pandemii?

Sednem i powodem podejmowania działań rozwojowych jest ZMIANA. Naszą rolą jest to, aby zmiana przyniosła zamierzony rezultat.

Wspólnie z klientem definiujemy rzeczywisty cel zmiany oraz analizujemy kontekst, w którym działają ludzie w organizacji, tak aby planowane działania uwzględniały specyfikę firmy i zapewniły oczekiwany efekt.

Oczekiwana zmiana i kontekst jest dla nas zawsze punktem wyjścia do projektowania zarówno merytoryki i sekwencji doświadczeń rozwojowych, jak i formy realizacji: formatów zdalnych, tradycyjnych szkoleń „w klasie”, działań blended learningowych.

Przygotowując formy zdalne pracy rozwojowej, badamy gotowość organizacji i wcześniejsze doświadczenia pracowników z tą formą pracy, tak aby zaplanowany proces był przyjazny, atrakcyjny i angażujący wszystkich uczestników. Motywacja i oswojenie narzędzi pracy zdalnej jeszcze przed uruchomieniem wydarzeń rozwojowych ma naszym zdaniem fundamentalne znaczenie.

W rzeczywistości technologicznej, zdalnego uczenia się, szczególnie istotny jest bezpośredni kontakt z trenerem.

Zapewniamy taką bezpośrednią relację zawsze, we wszystkich kluczowych dla efektu momentach rozwojowych, które stanowią dźwignię zmiany. Bez względu na to, czy jest to kontakt synchroniczny (rozmowa z trenerem w czasie rzeczywistym) czy asynchroniczny (np. feedback dotyczący zadania wykonanego po sesji „na żywo”) – po drugiej stronie narzędzi technologicznych jest autentyczna, bezpośrednia relacja z konsultantem/trenerem.

Jednym z krytycznych elementów procesu jest testowanie i wprowadzanie w życie w praktyce organizacyjnej nowo nabytych umiejętności.

Towarzyszymy i wspieramy uczestników w tej zmianie, będąc w bezpośrednim kontakcie w podróży edukacyjno-rozwojowej, przy wykorzystaniu dedykowanych platform, m.in. elearningowej, go2know oraz Code of Talent, które utrwalają efekt rozwojowy poprzez:

  • interakcje między uczestnikami, gamifikację procesu wdrożenia i bezpośredni, stały feedback od trenera
  • budowanie społeczności uczącej się, wzajemne motywowanie się, wzmacnianie wymiany wiedzy i doświadczeń między uczestnikami

Dbamy o największą możliwą interaktywność pracy z uczestnikami w sesjach wirtualnych.

Wykorzystujemy narzędzia pracy zdalnej, pozwalające na maksymalizację takiej interaktywności – bezpośredni kontakt wizualny z trenerem i uczestnikami, praca w wirtualnych pokojach, wirtualne flipcharty, narzędzia oceny i bezpośredniego feedbacku. Dbamy o różnorodność aktywności – zaprojektowanych tak, aby stale utrzymywać uwagę i zaciekawienie, angażować emocje, ale także stwarzać przestrzeń na refleksję i wgląd oraz zaplanowanie przyszłych działań.

Spotkania synchroniczne projektujemy tak, aby zaplanowany na sesje wirtualne czas wykorzystać maksymalnie na treści i aktywności wymagające bezpośredniej interakcji, dyskusji, ćwiczeń, eksperymentowania z nowymi umiejętnościami. W formacie zdalnym (zoom) realizujemy także spektakle interaktywne, oparte na metodzie pracy z grupą z pogranicza teatru i edukacji, w której trenerzy House of Skills występują w roli aktorów i „jokerów” – facylitatorów, tworząc połączenie między aktorami a publicznością: uczestnikami wcielającymi się w role i wyzwania bohaterów spektaklu.

Realizujemy wirtualne warsztaty szkoleniowe metodą symulującą warunki rzeczywistej sali szkoleniowej – w naszym studiu szkoleniowym, metodzie, która pozwala na łączenie interaktywnych form i narzędzi pracy, dostępnych jednocześnie na platformach komunikacyjnych i w tradycyjnych szkoleniach „w klasie”. Metoda ta znacząco zwiększa dynamikę pracy, a atrakcyjna forma – łącząca nowoczesność rozwiązań cyfrowych z tradycyjnymi metodami pracy – daje uczestnikom poczucie komfortu, bezpieczeństwa i wspiera efektywność uczenia się.

Jakość dźwięku i wideo ma kluczowe znaczenie dla użytkowników szkoleń online.

Posiadamy własne zaplecze biurowe w postaci profesjonalnego studia nagrań, dzięki któremu zapewniamy właściwe oświetlenie, jakość dźwięku, rozdzielczość obrazu i kadrowanie, co poprawia znacząco komfort pracy, odbioru i komunikacji z uczestnikami w formacie zdalnym.

Zapraszamy do współpracy!

Skontaktuj się z nami,
jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o innych ofertach,
jakie mamy dla Ciebie.