Doświadczenie, które zmienia

Dołącz do nas

+
Młodszy koordynator projektów rozwojowych

W związku z prowadzonymi projektami, poszukujemy osoby do pracy na stanowisku:

Młodszy koordynator projektów rozwojowych Warszawa

 

Do realizacji zadań w tej roli wymagane są:
 • Doświadczenie (i potwierdzone sukcesy!) w zarządzaniu projektami,
 • Biegłość w posługiwaniu się językiem angielskim,
 • Umiejętność i (chęć!) pozyskiwania i analizowania danych,
 • Doświadczenie w prowadzeniu spotkań biznesowych w języku angielskim na poziomie kadry zarządzającej,
 • Rozumienie i swobodne poruszanie się w branży profesjonalnych usług dla biznesu (szkolenia i doradztwo),
 • Współpraca w zespole – elastyczne dopasowanie do różnych typów osobowości, nastawienie na budowanie porozumienia.
Cechy, które ułatwią osiągnięcie sukcesów na tym stanowisku to:
 • Chęć pracy w zespole i wspierania innych,
 • Wielozadaniowość – zdolność do brania udziału w wielu projektach jednocześnie,
 • Samodzielność i odpowiedzialność w działaniu.

Co o tej roli mówi Łukasz Nowak, dyrektor praktyki Doradztwo – przyszły lider

„Tym razem nie poszukujemy przyszłego trenera, a osoby organizującej pracę, porządkującej realizację projektu. Będzie to osoba koordynująca działania pomiędzy sprzedażą usługi a dostarczaniem rozwiązań doradczo-szkoleniowych i dbająca o spójny przebieg projektu zgodnie z założeniami merytorycznymi i organizacyjnymi. W swojej pracy będzie wspierał/a pracę Trenerów/Konsultantów”.

Kluczowe zadania na tym stanowisku:
 • Przygotowanie i aktywny udział w procesach diagnozy u klientów (projektowanie ankiet badania potrzeb, prowadzenie wywiadów, przetwarzanie danych, opracowywanie raportów),
 • Przygotowanie planów i harmonogramów projektów,
 • Koordynacja działań i przepływu informacji w projekcie,
 • Bieżąca odWażna komunikacja z kierownikami projektów po stronie Klienta,
 • Monitorowanie stopnia realizacji założeń projektów (w tym dbanie o kompletność dokumentacji projektowej).
Oferujemy:
 • Współpracę z doświadczonymi ekspertami merytorycznymi w jednej z największych i najbardziej renomowanych firm doradczo-szkoleniowych,
 • Niekorporacyjny klimat w pracy nad projektami rozwojowymi dla największych firm w Polsce,
 • Atrakcyjne warunki pracy w firmie, w której ludzie są największą wartością,
 • Udział w szkoleniach otwartych House of Skills i innych inicjatywach rozwojowych.
Aplikuj
Osoby zainteresowane niniejszą ofertą pracy oraz spełniające powyższe kryteria prosimy o przesłanie CV na adres: rekrutacja@houseofskills.pl, z dopiskiem w temacie wiadomości „Młodszy koordynator projektów rozwojowych”. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami, którzy najlepiej spełnią kryteria ogłoszenia.

Administratorem Danych jest Konsorcjum doradczo-szkoleniowe S.A. z  siedzibą: ul. Równoległa 4A, 02-235 Warszawa. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a  w  przypadku wyrażenia przez  Panią/Pana wyraźnej i  dobrowolnej zgody także dla  potrzeb przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz  ich poprawiania. Podanie danych w  zakresie określonym przepisami ustawy z  dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz  aktów wykonawczych jest dobrowolne ale  konieczne do  przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i  wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.

Prosimy o dołączenie do dokumentów rekrutacyjnych klauzuli o treści:
Udzielam zgody Administratorowi Danych Konsorcjum doradczo-szkoleniowemu S.A. z  siedzibą w  Warszawie, ul. Równoległej 4A, 02-235 Warszawa na  przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w  dokumentach rekrutacyjnych na  potrzeby prowadzenia procesu rekrutacji oraz  na potrzeby przyszłych rekrutacji. Mam świadomość, że  bez  mojej wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w  rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz  że przysługuje mi prawo dostępu do  treści danych oraz  możliwość ich poprawiania. Zgody udzielam dobrowolnie.

+
Junior Konsultant /tka

W związku z prowadzonymi projektami, poszukujemy osoby do pracy na stanowisku:

Junior Konsultant /tka Warszawa

 

Chcemy współpracować z osobą, która:
 • posiada 1-2 letnie doświadczenie w biznesie,
 • jest zainteresowana obszarem rozwoju ludzi i organizacji,
 • swobodnie posługuje się językiem angielskim,
 • ma pomysł na siebie w obszarze trenerskim.
Oferujemy:
 • pracę w gronie doświadczonych trenerów i konsultantów, którzy każdym projektem doradczo-szkoleniowym przyczyniają się do podnoszenia jakości przywództwa,
 • doświadczenia projektowe w zespole trenerskim oraz dostęp do najnowszego know how polskiego i międzynarodowego (Blanchard International, Fierce International, itim, CELEMI),
 • możliwość realizacji wymagających projektów biznesowych dla największych firm w Polsce,
 • udział w szkoleniach otwartych oraz wewnętrznych inicjatywach rozwojowych,
 • pracę zgodnie z naszymi wartościami: dbałość, bliskość, radość.
Do wykonywania codziennych zadań na tym stanowisku niezbędne są:
 • ukończone studia wyższe (kierunki biznesowe mile widziane) oraz pierwsze doświadczenia w pracy z klientem biznesowym,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego i gotowość do codziennej pracy w tym języku, w tym przygotowania tłumaczeń w dwie strony,
 • wysokie kompetencje komunikacyjne i społeczne – czytelne formułowanie wypowiedzi, chęć do dzielenia się wiedzą, pracy w zespole, uczenia się i wspierania innych, otwartość i przyjmowanie odpowiedzialności,
 • zorientowanie na klienta i chęć wpływania na relacje doradczo-sprzedażowe,
 • wysokie umiejętności analityczne, w tym: właściwe formułowanie problemu, stawianie trafnych hipotez,
 • dbałość, zwłaszcza w zakresie tworzonych dokumentów,
 • gotowość do inwestowania w swój rozwój w perspektywie długoterminowej – proces uzyskiwania samodzielności trenerskiej w House of Skills trwa od 3 do 5 lat,
 • proaktywna postawa, odpowiedzialność i konsekwencja w działaniu,
 • umiejętność zarządzania wieloma priorytetami, pracy pod presją czasu,
 • bardzo dobra i praktyczna znajomość pakietu MS Office (PPT, Word, Excel, MS Outlook).
Aplikuj
Osoby zainteresowane niniejszą ofertą pracy oraz spełniające powyższe kryteria prosimy o przesłanie CV na adres: rekrutacja@houseofskills.pl, z dopiskiem w temacie wiadomości „Junior Konsultant /tka”. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami, którzy najlepiej spełnią kryteria ogłoszenia.

Administratorem Danych jest Konsorcjum doradczo-szkoleniowe S.A. z  siedzibą: ul. Równoległa 4A, 02-235 Warszawa. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a  w  przypadku wyrażenia przez  Panią/Pana wyraźnej i  dobrowolnej zgody także dla  potrzeb przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz  ich poprawiania. Podanie danych w  zakresie określonym przepisami ustawy z  dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz  aktów wykonawczych jest dobrowolne ale  konieczne do  przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i  wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.

Prosimy o dołączenie do dokumentów rekrutacyjnych klauzuli o treści:
Udzielam zgody Administratorowi Danych Konsorcjum doradczo-szkoleniowemu S.A. z  siedzibą w  Warszawie, ul. Równoległej 4A, 02-235 Warszawa na  przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w  dokumentach rekrutacyjnych na  potrzeby prowadzenia procesu rekrutacji oraz  na potrzeby przyszłych rekrutacji. Mam świadomość, że  bez  mojej wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w  rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz  że przysługuje mi prawo dostępu do  treści danych oraz  możliwość ich poprawiania. Zgody udzielam dobrowolnie.

+
Koordynator/ka programów otwartych

W związku z prowadzonymi projektami, poszukujemy osoby do pracy na stanowisku:

Koordynator/ka programów otwartych w zespole House of Skills

 

Do zadań na tym stanowisku należeć będzie:
 • Prowadzenie sprzedaży i zarządzanie kanałem sprzedaży programów otwartych, oferowanych przez House of Skills:
  • Zarządzanie harmonogramem programów otwartych (terminy, tematy, wybór i przygotowanie trenerów)
  • Zarządzanie relacjami z dostawcami (hotel, catering, organizacja i logistyka etc.) szkoleń otwartych
  • Obsługa klientów / uczestników szkoleń otwartych (prowadzenie procesów sprzedażowych i obsługowych)
 • Inicjowanie i prowadzenie promocji szkoleń otwartych i innych działań handlowych skierowanych do klientów indywidualnych
  • Przygotowywanie (w porozumieniu z Zespołem marketingu) planów działań marketingowych, służących promocji szkoleń otwartych
  • Realizacja lub nadzór nad realizacją działań zewnętrznych dostawców działań marketingowych
  • Zarządzanie zawartością podstrony szkolenia otwarte
Porozmawiajmy, jeśli:
 • Lubisz rozmawiać z klientami, badać jego potrzeby i dopasowywać odpowiednie rozwiązania
 • Motywuje Cię premiowy system wynagrodzeń, uzależniony od wyników - realizacji celu sprzedaży
 • Lubisz pracę w zespole i działania zespołowe
 • Jesteś osobą otwartą, energiczną, łatwo nawiązująca kontakty z ludźmi
 • Lubisz nowe wyzwania wymagające proaktywności i odpowiedzialności
 • Posługujesz się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym swobodną rozmowę telefoniczną z klientem
 • Posiadasz doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej usług (warunek konieczny)

Liderką zespołu jest Barbara Piwowarczyk

Oferujemy:
 • Pracę w dynamicznym środowisku firmy doradczo-szkoleniowej
 • Możliwość proponowania nowych rozwiązań i usprawnień w stabilnym procesie sprzedażowym
 • Wpływ na sprzedaż szkoleń opartych na najnowszym polskim i międzynarodowym know how (Blanchard International, Fierce International…)
 • Udział w szkoleniach otwartych oraz wewnętrznych inicjatywach rozwojowych
 • Pracę zgodnie z naszymi wartościami: dbałość, bliskość, radość
Aplikuj
Osoby zainteresowane niniejszą ofertą pracy oraz spełniające powyższe kryteria prosimy o przesłanie CV na adres: rekrutacja@houseofskills.pl, z dopiskiem w temacie wiadomości „Koordynator/ka programów otwartych”. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami, którzy najlepiej spełnią kryteria ogłoszenia.

Administratorem Danych jest Konsorcjum doradczo-szkoleniowe S.A. z  siedzibą: ul. Równoległa 4A, 02-235 Warszawa. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a  w  przypadku wyrażenia przez  Panią/Pana wyraźnej i  dobrowolnej zgody także dla  potrzeb przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz  ich poprawiania. Podanie danych w  zakresie określonym przepisami ustawy z  dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz  aktów wykonawczych jest dobrowolne ale  konieczne do  przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i  wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.

Prosimy o dołączenie do dokumentów rekrutacyjnych klauzuli o treści:
Udzielam zgody Administratorowi Danych Konsorcjum doradczo-szkoleniowemu S.A. z  siedzibą w  Warszawie, ul. Równoległej 4A, 02-235 Warszawa na  przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w  dokumentach rekrutacyjnych na  potrzeby prowadzenia procesu rekrutacji oraz  na potrzeby przyszłych rekrutacji. Mam świadomość, że  bez  mojej wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w  rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz  że przysługuje mi prawo dostępu do  treści danych oraz  możliwość ich poprawiania. Zgody udzielam dobrowolnie.

+
Młodszy Specjalista/tka ds. wsparcia sprzedaży

W związku z prowadzonymi projektami, poszukujemy osoby do pracy na stanowisku:

Młodszy Specjalista/tka ds. wsparcia sprzedaży w zespole House of Skills

 

W szczególności, w zakres zadań wchodzić będzie:
 • bieżące wspieranie zespołu sprzedaży i ekspertów firmy na kluczowych etapach procesu budowania relacji z klientem,
 • obsługa zapytań przychodzących do firmy i kontakt z wybranymi klientami,
 • współpraca z ekspertami wewnętrznymi w zakresie zdobywania nowych klientów i projektów,
 • monitorowanie, analiza danych, przygotowywanie raportów dotyczących sprzedaży i zarządzania sprzedażą,
 • udział w projektach zwiększania efektywności sprzedaży,
 • koordynacja wewnętrznych projektów rozwojowych.
Od kandydatów oczekujemy:
 • min. 6 miesięcy doświadczenia na podobnym stanowisku (preferowane w firmie świadczącej profesjonalne usługi dla biznesu),
 • udokumentowanych sukcesów w efektywnej współpracy z liderami procesów sprzedaży,
 • orientacji na rezultat i dobrej współpracy z innymi,
 • dokładności, samodzielności oraz bardzo dobrej organizacji pracy własnej i innych,
 • doskonałych umiejętności interpersonalnych, także w komunikacji telefonicznej i elektronicznej,
 • umiejętności pracy pod presją czasu i zarządzania priorytetami,
 • praktycznej znajomości pakietu MS Office (PPT, Word, Excel, MS Outlook),
 • sprawnego posługiwania się pisanym językiem polskim – umiejętności tworzenia i redagowania tekstów w poprawnej polszczyźnie,
 • wykształcenie wyższe, dobra znajomość języka angielskiego
 • doświadczenie w sprzedaży – mile widziane.
Oferujemy:
 • pracę w zgranym zespole, który wdraża nowatorskie podejście do sprzedaży w firmie,
 • współpracę z doświadczonymi ekspertami merytorycznymi w jednej z największych i najbardziej renomowanych firm doradczo-szkoleniowych w Polsce,
 • szansę wszechstronnego rozwoju specjalistycznego i ogólnego poprzez działania rozwojowe oraz wymianę doświadczeń,
 • atrakcyjne warunki pracy w firmie, w której ludzie są największą wartością,
 • wpływ na kształtowanie i rozwój pełnionej roli zawodowej,
 • możliwość uczestnictwa w szkoleniach oferowanych przez House of Skills,
 • interesującą i pełną wyzwań pracę,
 • profesjonalne środowisko pracy oparte na partnerskich relacjach i naszych wartościach: bliskości, radości, dbałości.
Aplikuj
Osoby zainteresowane niniejszą ofertą pracy oraz spełniające powyższe kryteria prosimy o przesłanie CV na adres: rekrutacja@houseofskills.pl, z dopiskiem w temacie wiadomości „Młodszy Specjalista/tka ds. wsparcia sprzedaży”. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami, którzy najlepiej spełnią kryteria ogłoszenia.

Administratorem Danych jest Konsorcjum doradczo-szkoleniowe S.A. z  siedzibą: ul. Równoległa 4A, 02-235 Warszawa. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a  w  przypadku wyrażenia przez  Panią/Pana wyraźnej i  dobrowolnej zgody także dla  potrzeb przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz  ich poprawiania. Podanie danych w  zakresie określonym przepisami ustawy z  dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz  aktów wykonawczych jest dobrowolne ale  konieczne do  przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i  wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.

Prosimy o dołączenie do dokumentów rekrutacyjnych klauzuli o treści:
Udzielam zgody Administratorowi Danych Konsorcjum doradczo-szkoleniowemu S.A. z  siedzibą w  Warszawie, ul. Równoległej 4A, 02-235 Warszawa na  przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w  dokumentach rekrutacyjnych na  potrzeby prowadzenia procesu rekrutacji oraz  na potrzeby przyszłych rekrutacji. Mam świadomość, że  bez  mojej wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w  rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz  że przysługuje mi prawo dostępu do  treści danych oraz  możliwość ich poprawiania. Zgody udzielam dobrowolnie.

+
Trener Konsultant

W związku z prowadzonymi projektami, poszukujemy osoby do pracy na stanowisku:

Trener Konsultant w zespole House of Skills

odpowiedzialny za sprzedaż i realizację projektów

Kryteria aplikacji
 • Masz udokumentowane sukcesami doświadczenie pracy w biznesie na stanowiskach menedżerskich?
 • Masz swój obszar specjalizacji w prowadzeniu warsztatów rozwojowych dla menedżerów

 • Lubisz budować długofalowe relacje z klientem, sprzedawać usługi rozwojowe i masz pozytywne doświadczenia w sprzedaży

 • Potrafisz zaprojektować i zrealizować warsztat, tak by zachwycić klienta swoim profesjonalizmem i umiejętnościami diagnozowania i odpowiadania na jego potrzeby

 • Rozumiesz proces grupowy i potrafisz poradzić sobie z wymagającymi grupami, sytuacjami na sali szkoleniowej

 • Sprzedaż i kreacja rozwiązań rozwojowych i doradczych to Twoja pasja

 • Rozumiesz jak funkcjonuje biznes od strony systemów, procesów, struktur i relacji

 • Płynnie posługujesz się językiem angielskim, w mowie i w piśmie

O stanowisku:

W House of Skills Trener/Konsultant:

 • Bierze odpowiedzialność za sprzedaż produktów i rozwiązań rozwojowych,
 • Doradza Klientowi i buduje długoterminowe relacje o charakterze sprzedażowym,
 • Zarządza projektami, projektuje scenariusze szkoleniowe, a także prowadzi szkolenia i inne formy działań rozwojowych

Szukamy osób, które chcą dołączyć do zespołu stałego, co oznacza zaangażowanie w pracę w zespole i współpracę „na wyłączność”.

Zespół PRO w House of Skills specjalizuje się w tematach takich jak: przywództwo, coaching i  umiejętności menedżerskie

Liderką Zespołu jest Michał Kaźmierczyk – zobacz wizytówkę Michała

Oferujemy:

 • Interesującą, pełną wyzwań pracę w doświadczonym zespole jednej z największych firm doradczo-szkoleniowych w Polsce
 • Możliwość korzystania z licencjonowanego know-how, krajowego i zagranicznego
 • Dostęp do najnowszych narzędzi i koncepcji zarządzania
 • Autonomię i swobodę działania
 • Profesjonalne środowisko pracy oparte na partnerskich relacjach i  naszych wartościach: bliskości, radości, dbałości
Aplikuj

Administratorem Danych jest Konsorcjum doradczo-szkoleniowe S.A. z  siedzibą: ul. Równoległa 4A, 02-235 Warszawa. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a  w  przypadku wyrażenia przez  Panią/Pana wyraźnej i  dobrowolnej zgody także dla  potrzeb przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz  ich poprawiania. Podanie danych w  zakresie określonym przepisami ustawy z  dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz  aktów wykonawczych jest dobrowolne ale  konieczne do  przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i  wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.

Prosimy o dołączenie do dokumentów rekrutacyjnych klauzuli o treści:
Udzielam zgody Administratorowi Danych Konsorcjum doradczo-szkoleniowemu S.A. z  siedzibą w  Warszawie, ul. Równoległej 4A, 02-235 Warszawa na  przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w  dokumentach rekrutacyjnych na  potrzeby prowadzenia procesu rekrutacji oraz  na potrzeby przyszłych rekrutacji. Mam świadomość, że  bez  mojej wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w  rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz  że przysługuje mi prawo dostępu do  treści danych oraz  możliwość ich poprawiania. Zgody udzielam dobrowolnie.

Mieliśmy przyjemność współpracować z:

agros nova
alior bank
axa
shell polska
bayer
usp zdrowie
asseco poland
gaz system
skanska
symantec
nivea polska
db schenker
medicover
bridgestone
sony poland
real
smyk
eltel
danone

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce cookies

Zamknij