Doświadczenie, które zmienia

O nas

Oferujemy doświadczenie oraz 
know-how naszych międzynarodowych partnerów.

czytaj więcej

Firma The Ken Blanchard Companies® powstała w 1979 roku w Stanach Zjednoczonych i jest obecnie jednym ze światowych liderów w branży szkoleniowo–doradczej. Współpracuje z wieloma partnerami na całym świecie, ma ośrodki w 29 krajach. The Ken Blanchard Companies® specjalizuje się w podnoszeniu kompetencji i rozwijaniu umiejętności menedżerskich - w szczególności takich, jak skuteczna praca zespołowa i umiejętności przywódcze menedżerów wyższego szczebla. Dzięki oferowanym rozwiązaniom, uczestnicy szkoleń zwiększają skuteczność swojego oddziaływania jako liderów. Potrafią efektywnie rozwijać swoich pracowników, szybciej osiągają wyznaczone cele, a to zapewnia stabilny rozwój całej organizacji.

Najpopularniejszym autorskim programem The Ken Blanchard Companies® jest Przywództwo Sytuacyjne SLII® (Situational Leadership II®) - kompleksowy proces rozwojowy adresowany zarówno do menedżera, jak i jego podwładnych. Dotychczas szkolenie z SLII® przeszło ponad milion menedżerów na całym świecie.

Do innych kluczowych programów oferowanych przez The Ken Blanchard Companies® należą m.in. :

 • Situational Team Leadership (Sytuacyjne Przywództwo Zespołowe STL),
 • Situational Frontline Leadership,
 • Situational Self Leadership,
 • Optimal MotivationTM (Optymalna Motywacja),
 • Coaching Essentials for Leaders.

Od 2004 roku know-how The Ken Blanchard Companies® jest dostępny w naszym kraju – wyłącznie w ramach oferty House of Skills, a rozwiązania na nim bazujące są z sukcesem stosowane w polskich przedsiębiorstwach działających w różnorodnych branżach.

Więcej informacji o firmie i produktach znajduje się na stronach: http://www.blanchard.pl/ oraz http://www.kenblanchard.com/

ukryj opis
czytaj więcej

Fierce, Inc. to globalna firma szkoleniowa, koncentrująca się w swojej ofercie na miękkich aspektach przywództwa i zarządzania. Paleta produktów Fierce Inc, obejmuje:

 • Fierce Conversations® (efektywność komunikacyjna dla menedżerów i pracowników),
 • Fierce Leadership (miękkie aspekty przywództwa),
 • Fierce Accountability (budowanie kultury zaangażowania),
 • Fierce Generations (różnice pokoleniowe),
 • Fierce Negotiations (negocjacje).

Flagowym szkoleniem, dostępnym w ofercie House of Skills, jest Fierce Conversations®. Bazuje ono na koncepcjach zaprezentowanych w bestsellerowej książce założycielki firmy, Susan Scott pt. „Fierce Conversations: Achieving Success at Work & in Life, One Conversation at a Time”.

Fierce Conversations® to rozwój skutecznych technik i narzędzi komunikacyjnych służących do skutecznego funkcjonowania w dzisiejszym biznesie.

Firma Fierce, Inc. została założona w roku 2001, w roku 2011 magazyn Training Industry umieścił ją na liście najciekawszych nowych globalnych firm na rynku szkoleniowym.

Do klientów Fierce, Inc. na świecie należą między innymi: Xerox, Microsoft, AT&T, Ernst & Young, The Coca-Cola Company.

House of Skills jest przedstawicielem Fierce, Inc. od roku 2011. Więcej o firmie i jej produktach: http://www.fierceinc.com/

ukryj opis
czytaj więcej

Firma Celemi powstała w 1985 roku w Szwecji i jest obecnie jednym ze światowych liderów w branży edukacyjnych symulacji biznesowych.

Swoje rozwiązania biznesowe rozpowszechnia poprzez sieć partnerów w 40 krajach świata.

Celemi to potęga w zakresie oprzyrządowania procesów zarządzania zmianą. Pomaga swoim klientom przeprowadzać zmiany i polepszać efektywność pracowników wszystkich szczebli
poprzez stosowanie symulacji, pomagających zrozumieć logikę i mechanizmy biznesu.

Za pomocą unikalnych interaktywnych narzędzi uczy menedżerów, jak przekonać pracowników, dlaczego zmiany są potrzebne i jak sobie z nimi radzić.

Do najważniejszych autorskich programów firmy Celemi należą symulacje biznesowe: Decision Base® (zarządzanie strategiczne i finansowe), Apples&Oranges® (logika biznesu, finanse dla nie-finansistów), Tango™ (zarządzanie kapitałem intelektualnym, zarządzanie nowoczesną organizacją), Livon™ (strategia rynkowa przedsiębiorstwa, zarządzanie marketingowe), Celesta™ (symulacja sprzedaży typu B2C), Cayenne™ (zarządzanie projektami).

Od roku 1990 know-how Celemi jest dostępny w naszym kraju, a rozwiązania na nim bazujące są z sukcesem stosowane w przedsiębiorstwach działających w Polsce.

Więcej informacji o firmie i produktach znajduje się na stronach: http://www.celemi.com/

ukryj opis
czytaj więcej

Advisio jest firmą o międzynarodowym zasięgu, działającą głównie w Europie Zachodniej. Trzonem jej działalności są prace badawczo-rozwojowe: firma projektuje i udostępnia swoim partnerom nowatorskie rozwiązania diagnostyczno-interwencyjne, oparte na wykorzystaniu zasad systemowego oddziaływania społecznego w organizacjach.

Unikatowe połączenie kompetencji Advisio na styku najnowszych teorii i metodologii systemowych, IT, R&D i consultingu sprawia, że Advisio dobrze rozumie dynamikę projektów consultingowych i potrafi je znakomicie uzupełniać za pomocą lekkich, ergonomicznych rozwiązań informatycznych. Ich stosowanie znacząco przyspiesza, zwielokrotnia i utrwala efekty działań szkoleniowo-doradczych, prowadzonych przez konsultantów.

House of Skills korzysta z rozwiązań Advisio na różnych etapach realizacji projektów rozwoju organizacyjnego: diagnozujących potrzeby klienta, dokonując ewaluacji działań rozwojowych oraz projektując i wdrażając w organizacjach trwałe mechanizmy informacyjnego sprzężenia zwrotnego na poziomie całej organizacji.

Rozwiązania Advisio dostępne są w ofercie House of Skills od 2011 roku.

Więcej informacji o firmie i produktach znajduje się na stronie: www.advisio.pro

ukryj opis
czytaj więcej

Od czerwca 2011 House of Skills oferuje nowe rozwiązania doradczo-szkoleniowe, związane z typologią ról zespołowych Belbina®.

Teoria Roli Zespołowej według Belbina pojawiła się w świadomości społecznej po raz pierwszy w 1981 r., po wydaniu pierwszej książki Mereditha Belbina – Zespoły Zarządzające – Sekrety Sukcesów i Porażek. Po współpracy z Henley Management College, trwającej prawie dziesięć lat, Meredith i jego koledzy stwierdzili, że aby zespół odnosił sukcesy powinien składać się z ludzi, których zachowania wzajemnie uzupełniają się. Kiedy członkowie zespołu rozumieją swoje
i innych mocne i słabe strony, mogą pracować efektywniej. Wspólne mocne strony zespołu mogą być wykorzystane, a słabe strony zminimalizowane. Zdefiniowane jako “indywidualne tendencje
do pewnych zachowań, sposobów współpracy, oraz budowania relacji z innymi”, Role Zespołowe Belbina są pierwszym krokiem do zrozumienia różnych typów zachowań i sposobów możliwej
współpracy.

Zrozumienie dziewięciu Ról Zespołowych wg Belbina:

 • Słabe i mocne strony każdej z ról
 • Wkład jaki wnosi do zespołu każda z ról
 • Jak rozpoznawać różne zachowania
 • Jak pracować najefektywniej z różnymi osobowościami
 • Jakiego języka użyć w dyskusji o zachowaniu

Praktyczne zrozumienie w jaki sposób Role Zespołowe mogą pomóc:

 • Ulepszyć dynamikę zespołu
 • Rozpoznawać czy istnieje równomierny podział Ról
  Zespołowych w zespole
 • Rozpoznawać działania służące zwiększeniu efektywności
  zespołu w odnoszeniu sukcesów

Każda osoba powinna umieć rozpoznać jaka jest jej własna Rola Zespołowa na podstawie opinii własnej,
kolegów i zwierzchników. Wiedza o tym jest kluczowa dla zoptymalizowania składu każdego zespołu.

ukryj opis
czytaj więcej

Extended DISC® specjalizuje się w prowadzeniu biznesu, pomagając organizacjom najpełniej wykorzystywać potencjał i kreatywność ludzi i zespołów. Pomaga klientom w podejmowaniu trafniejszych decyzji w różnych obszarach zarządzania zasobami ludzkimi np. w doborze pracowników, planowaniu karier, określaniu potrzeb szkoleniowych oraz doskonaleniu pracy zespołowej.

Extended DISC®, wykorzystując sprawdzone przez lata systemy i narzędzia, dostarcza dyrektorom firm, menedżerom, działom HR i innym informacje i rozwiązania na poziomie jednostek, zespołów i całych organizacji, które pomagają im podejmować trafniejsze decyzje, wdrażać rozwiązania doskonalące efektywność pracowników, określać potrzeby szkoleniowe i budować efektywne programy rozwojowe - co w rezultacie prowadzi do poprawy wyników biznesowych organizacji.

Do kluczowych narzędzi należą:

 • Extended DISC®Analiza indywidualna
 • Extended DISC®Badanie ankietowe
 • Extended DISC®Ocena 360o
 • Extended DISC®Moduł Badawczy
 • Extended DISC®Self Development Kit
 • Extended DISC®Profil Klienta

Od 2004 roku know-how Extended DISC® jest dostępny w naszym kraju, a rozwiązania na nim bazujące są z sukcesem stosowane w przedsiębiorstwach działających w Polsce.

Więcej informacji o firmie i produktach znajduje się na stronie www.extendeddisc.com/poland/

ukryj opis
czytaj więcej

Organizacja Blue Ocean Strategy Network została stworzona przez autorów książki „Blue Ocean Strategy™” prof. W. Chan Kim i Renée Mauborgne z  INSEAD jako światowa społeczność, stosująca w praktyce teorię „niebieskiego oceanu”. Członkami Blue Ocean Strategy Network jest wielu naukowców, doradców, menedżerów oraz przedstawicieli państwowych.

U podstaw podejścia do biznesu Blue Ocean Strategy™ tkwi przekonanie, iż nie należy walczyć z konkurencją. Taka walka prowadzi do wykrwawienia, do tworzenia się przysłowiowych „czerwonych oceanów”. Przyszłość leży gdzie indziej. Przyszłość to nowe, choć dobrze znane podejście – stworzenia własnego ocean u. Zbudowania własnego rynku zaspokajającego potrzeby jak największej liczby klientów. Koncepcja Blue Ocean Strategy™ przełamuje
paradygmat walki z konkurencją i segmentacji rynku jako obowiązujących norm w biznesie.

Strategia Błękitnego Oceanu to z jednej strony bardzo prosta, niemalże intuicyjna koncepcja, polegająca na zmianie sposobu myślenia o wartości dla klienta, a z drugiej gotowe narzędzia i kompleksowa metodologia dająca się bardzo łatwo zastosować w każdej branży. Wiedza, którą ze sobą niesie, przydaje się zarówno zarządom, podejmującym kluczowe decyzje, jak też menedżerom niższego szczebla, którzy dzięki niej mogą na nowo, z zupełnie innej perspektywy spojrzeć i usprawnić działania w swym obszarze odpowiedzialności.

Od roku 2006 koncepcja Blue Ocean Strategy™ jest dostępna w Polsce dzięki konsultantom House of Skills, którzy przeszli proces kwalifikacji Blue Ocean Strategy™ na INSEAD z udziałem prof. W. Chan Kim’a i Renée Mauborgne’a. Rozwiązania bazujące na BOS™ są wdrażane w przedsiębiorstwach działających w Polsce.

Więcej informacji o podejściu Blue Ocean Strategy™ znajduje się na stronie: http://www.blueoceanstrategy.com/

ukryj opis
czytaj więcej

Success Insights International powstał w 1979 roku, do dziś wspomaga pracę menedżera z ludźmi. Przyczynia się do zrozumienia siły tkwiącej w różnorodności ludzkich zachowań i uczy, jak ją wykorzystywać do pracy w zespole. Success Insights International stworzył system diagnozy rozwoju potencjału pracowników Success Insights™ - mierzący ludzkie zachowania i emocje, postawy oraz wartości.

Od 2004 roku know-how Succes Insights International jest dostępny w naszym kraju, a rozwiązania na nim bazujące są z sukcesem stosowane w przedsiębiorstwach działających w Polsce.

Narzędzie do diagnozy psychometrycznej Success Insights House of Skills posiada dzięki dystrybutorowi Goldenmark.

Więcej informacji o firmie i produktach znajduje się na stronach: http://www.successinsights.com/

ukryj opis
czytaj więcej

Firma HRDQ powstała w 1977 roku w USA i jest obecnie jednym ze światowych liderów w branży szkoleniowo–doradczej w swoim obszarze specjalizacji. Szeroka sieć partnerów w 16 krajach umożliwia firmie dostarczanie narzędzi i usług klientom na całym świecie.

HRDQ projektuje i wdraża specjalistyczne rozwiązania, które pomagają klientom zwiększać efektywność pracowników wszystkich szczebli i rozwijać ich umiejętności interpersonalne, poprzez wdrażanie programów szkoleniowych - symulacji, gier, kwestionariuszy i innych narzędzi rozwojowych.

Firma oferuje sprawdzone rozwiązania szkoleniowe, oparte na prostej i efektywnej autorskiej metodologii, tzw. Experiential Learning Model™ - model uczenia się poprzez doświadczanie.

Do najczęściej stosowanych przez House of Skills autorskich narzędzi rozwojowych firmy HRDQ należą m. in. symulacje przygodowe (Beyond The Valley of The Kings, Jungle Escape) oraz kwestionariusze (Profil stylów negocjacyjnych, Kwestionariusz stylu rozwiązywania problemów, Zestawienie stylów indywidualnych, Jaki jest mój styl komunikacji?). Programy te stanowią nieograniczone źródło zasobów szkoleniowych pozwalające zaspokoić wszelkie rozwojowe potrzeby każdej firmy.

Od 1990 roku know-how HRDQ jest dostępny w naszym kraju, a rozwiązania na nim bazujące są z sukcesem stosowane w przedsiębiorstwach działających w Polsce.

Więcej informacji o firmie i produktach znajduje się na stronach: http://www.hrdq.com/

ukryj opis
czytaj więcej

Firma e-learning.pl powstała w 1999 roku. Działa w domenie zarządzania projektami, projektowania e-szkoleń, ich technicznego opracowywania, integracji z platformami e-learning, łączenia z tradycyjnymi formami rozwojowymi. 

Więcej informacji na www.e-learning.pl

ukryj opis
czytaj więcej

Hofstede Insights pomaga skutecznie mierzyć się z wyzwaniami, związanymi z kulturą organizacyjną oraz z różnicami w kulturach narodowych. Wykorzystuje sprawdzone koncepcje, oparte na dorobku profesora Geerta Hofstede. Rozwiązania, które oferujemy, mają na celu optymalizację międzynarodowej pracy zespołowej, poprawę globalnej współpracy. Umożliwiają znalezienie właściwej równowagi między standaryzacją a wymaganiami lokalnymi. Konsultanci firmy Hofstede Insights czerpią ponad 30-letnie doświadczenia w zwiększaniu efektywności firm. Między innymi takich gigantów, jak IKEA czy SIEMENS. Pomagają budować globalny zasięg dużych i małych firm.

-

Dziś dysponujemy ponad 30-letnim, udokumentowanym doświadczeniem w biznesie - historią tysięcy firm, którym pomogliśmy stać się naprawdę globalnymi. Nasze korzenie sięgają czasów, kiedy zagadnienia kultury organizacyjnej i zarządzania międzykulturowego były traktowane jak koncept czysto akademicki. Byliśmy pionierami w zakresie przenoszenia wyników badań naukowych na realną pracę w biznesie i nadal rozwijamy wiedzę fachową w oparciu o efekty pracy jednego z naszych założycieli – Profesora Geerta Hofstede. Przez cały czas naszego funkcjonowania, czerpaliśmy z wiedzy i ducha organizacji, z których wyrosła Grupa Hofstede Insights. Dzięki temu dziś jesteśmy liderem w zakresie projektów związanych ze zmianą kultury organizacyjnej i zarządzania międzykulturowego. Mamy również ponad piętnastoletnie doświadczenie w projektowaniu i realizacji badań opinii pracowników.

  Więcej na https://www.hofstede-insights.com/

 

 

ukryj opis

Mieliśmy przyjemność współpracować z:

agros nova
alior bank
axa
shell polska
bayer
usp zdrowie
asseco poland
gaz system
skanska
symantec
nivea polska
db schenker
medicover
bridgestone
sony poland
real
smyk
eltel
danone

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce cookies

Zamknij