Doświadczenie, które zmienia

Nasza oferta

powrót do listy
Rozwój pracowników

Szeroki wachlarz wysokiej jakości rozwiązań, pomagających liderom biznesu i menedżerom każdego szczebla znaleźć skuteczne metody dla realizowanych strategii i celów.

Pytania odnośnie naszych rozwiązań oraz zapytania ofertowe zapytania@houseofskills.pl

Co robimy?

Koncentrujemy się na rozwoju menedżerów. Oferta programów rozwojowych stworzona została w oparciu o zdefiniowane przez naszych ekspertów kluczowe wyzwania menedżerskie:

 • Przywództwo i zarządzanie
 • Zwycięskie zespoły
 • Zarządzanie zmianą
 • Negocjacje i porozumienia
 • Efektywność indywidualna
 • Rozwijanie efektywnych relacji z klientem

Projektujemy programy rozwojowe, odpowiadające konkretnym potrzebom biznesowym naszych klientów i skutecznie je wdrażamy.

Co nas wyróżnia?

Dzięki szerokiemu know-how, od sprawdzonych, światowych licencji, po autorskie rozwiązania naszych ekspertów, zapewniamy rozwiązania doskonale dopasowane do potrzeb klientów. Doskonała logistyka i sprawne zarządzanie sprawia, że bezpiecznie można powierzyć nawet największy projekt.

Usługi i rozwiązania z zakresu programów rozwojowych:

+
Przywództwo i zarządzanie

Jakie problemy rozwiązujemy?

Największym wyzwaniem biznesu jest dzisiaj kryzys zaangażowania. Zmęczenie, a czasami wręcz wypalenie pokoleń budujących polską gospodarkę rynkową, coraz większa multigeneracyjność (konieczność spełniania oczekiwań pokolenia Y i kolejnych), rosnąca konkurencyjność i zwiększająca się złożoność rynku, coraz większy nacisk na efektywność, kolejne restrukturyzacje i zmiany… Wszystko to sprawia, że dominujący podczas polskiej transformacji model przywództwa i zarządzania (folwarczny, nazbyt dyrektywny i operacyjny) przestaje być katalizatorem rozwoju - staje się barierą. A przecież wszechstronne, elastyczne przywództwo to klucz do wzrostu zaangażowania pracowników, co z kolei przekłada się na poprawę twardych wyników biznesowych.

 

Jakie są efekty naszej pracy?

 • Pomagamy naszym klientom zmieniać model przywództwa i sposób zarządzania w kierunku prowadzącym do pełnego zaangażowania pracowników i wyższej efektywności.
 • Wspieramy rozwój przywództwa wszechstronnego, wykorzystującego style odpowiednie do potrzeb sytuacji. Najczęściej pomagamy w ewolucyjnym przejściu do działań bardziej partycypacyjnych, angażujących pracowników.
 • Wspieramy rozwój najsłabiej rozwiniętych w Polsce stylów działania – przywództwa kładącego nacisk na rozwój pracowników oraz pokazującego kierunek - opartego na wspólnej wizji
 • Proponujemy kompleksowe rozwiązania – poczynając od zarządzania samym sobą, poprzez zarządzanie operacyjne (pracownikiem i zespołem) aż po przywództwo strategiczne
 • Kiedy jest taka potrzeba, pomagamy budować fundamenty zarządzania w oparciu o cztery funkcje menedżerskie.

Dlaczego warto pracować z nami?

Łączymy w swoim know – how najlepsze modele światowe z wypracowanymi przez nas, lokalnymi rozwiązaniami. Jesteśmy m.in. wyłącznym przedstawicielem na polskim rynku czołowej światowej firmy zajmującej się przywództwem - The Ken B. Companies. Oferujemy całą gamę produktów opartych o model Przywództwa Sytuacyjnego SLII. Najlepsze światowe rozwiązania adaptujemy do polskich realiów.

 

Jesteśmy polską firmą i od samego początku wspieramy polską transformację (jako ludzie i firmy, z których wyrosło House of Skills). Jesteśmy autorami książki o najlepszych polskich praktykach zarządzania (Dobre Przywództwo). Mamy klientów wśród najlepszych firm ze wszystkich sektorów gospodarki, a w portfolio setki projektów – od kameralnych (coaching liderów) po ogromne, wieloletnie, strategiczne prowadzone ręka w rękę z zarządami naszych klientów.

 

Nasze rozwiązania:

 • Rozwój kompetencji przywództwa:
  • Analiza potencjału liderów
  • Autorytet lidera
  • Dobre przywództwo™
  • Niewidzialne przywództwo™
  • Sytuacyjne przywództwo zespołowe STL
  • Przywództwo sytuacyjne SLII® Experience
  • Osobiste przywództwo sytuacyjne SSL
  • Power to Empower
 • Efektywność zarządzania:
  • Skuteczny menedżer
  • Coaching menedżerski
  • Delegowanie
  • Motywowanie
  • Rozmowa oceniająca
  • Trudne rozmowy menedżerskie
 • Indywidualny coaching menedżerski:
  • Executive coaching
  • Menedżerowie, HiPo
 • Różnorodność:
  • Zarządzanie międzykulturowe
  • Fierce Generations® - OdWażnie o pokoleniach
 • Budowanie kultury zaangażowania w organizacji
 • Wystąpienia inspiracyjne
Pytania odnośnie naszych rozwiązań oraz zapytania ofertowe zapytania@houseofskills.pl
+
Zwycięskie zespoły

Jakie problemy rozwiązujemy?

 • Jakość pracy zespołów jest niesatysfakcjonująca, nie realizują one celów których się od nich oczekuje, "klienci" zespołu są niezadowoleni, marnotrawione są zasoby, potencjał ludzi jest niewykorzystany, ludzie nie chcą pracować ze sobą, spory między członkami zespołów są przenoszone do rozwiązania na poziom lidera zespołu lub wyżej
 • "Martwe" zespoły:
  • Energetycznie - zespoły nie mają energii do wspólnej pracy, wspólna praca raczej odbiera energię do działania, zamiast jej dodawać
  • Kreatywnie - zespoły poruszają się wokół rutynowych rozwiązań, nie mają gotowości na eksperymentowanie z nowymi pomysłami, wiedza wnoszona przez poszczególnych członków zespołu jest co najmniej niewykorzystana
 • Brak efektywnego przywództwa w zespole. Konstrukcja zespołu i/lub kompetencje liderów są niewystarczające by zbudować skuteczny zespół lub by poradzić sobie ze zmianami i kryzysami w funkcjonowaniu zespołu

Jakie są efekty naszej pracy?

 • Jakość pracy zespołów mierzona realizacją celów oraz zadowoleniem "klientów", na rzecz których pracują
 • Satysfakcja liderów zespołu z pełnionej roli oraz satysfakcja członków zespołów z pracy w zespole
 • Rozwój kompetencji liderów w obszarze zarządzania zespołem oraz kompetencji członków zespołów w zakresie wspólnej pracy w grupie.
 • Rekomendacje rozwiązań strukturalnych dotyczących składu zespołu z uwagi na jego efektywność oraz zmian w strukturze umocowania zespołu w środowisku organizacyjnym by mógł on odnieść sukces

Dlaczego warto pracować z nami?

 • Doświadczeni trenerzy i konsultanci pracującymi z różnymi typami zespołów, specjaliści, autorzy książki Zespołu po polsku
 • Bogate portfolio sprawdzonych w praktyce programów szkoleń, warsztatów, indywidualnych programów rozwojowych dedykowanych dla liderów oraz członków zespołów
 • Bogate portfolio sprawdzonych w praktyce narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych w procesach rozwojowych
 • Zapewnienie spójności działań rozwojowych z realizacją zadań biznesowych zespołów
 • Zapewnienie spójności proponowanych działań rozwojowych z polską specyfiką kulturową wpływającą na współpracę i organizowanie się w zespoły

Nasze rozwiązania

 • Diagnoza i rozwój zespołów (Belbin®, MBTI®, Extended DISC®):
  • Zespoły zarządzające
  • Zespoły funkcyjne
  • Zespoły projektowe
 • Symulacje zespołowe, m.in.:
  • Liderzy w akcji™
  • Friday Night at ER®
 • Współpraca w zespole
 • Zarządzanie zespołem – Zespoły po polsku™
 • Interwencje zespołowe
 • Konferencje inspiracyjno-warsztatowe na temat współpracy w organizacji oraz pracy zespołowej
 • Warsztaty współpracy zespołowej dla konkretnych zespołów pracujących na co dzień ze sobą
 • Indywidualne programy rozwojowe (w tym coaching) dla liderów zespołów
Pytania odnośnie naszych rozwiązań oraz zapytania ofertowe zapytania@houseofskills.pl
+
Zarządzanie zmianą

Jakie problemy rozwiązujemy?

Sukces wdrożenia zmiany zależy od zaangażowania w nią ludzi. Choć zmiana organizacyjna często na początku niesie negatywne konotacje, z czasem mamy tendencję do dostrzegania jej pozytywów - możemy przyspieszać i zarządzać tym procesem.

Wspieramy naszych klientów w procesie planowania i wdrażania zmiany w taki sposób, aby sprawnie, skutecznie i trwale zaangażować w nią ludzi.

Odpowiadamy na potrzeby związane z:

 • Niepewnością co do planu i trybu wprowadzania zmiany
 • Zarządzaniem procesem komunikacji w zmianie
 • Koniecznością przygotowania kadry zarządzającej do przeprowadzenia pracowników przez proces zmian
 • Niespójnością wizji i komunikatów na poziomie różnych szczebli menedżerskich
 • Reagowaniem na symptomy oporu przed zmianą, konflikty i napięcia, ryzyko niepożądanych odejść
 • Brakiem zaangażowania pracowników we wprowadzane zmiany

Jakie są efekty naszej pracy?

 • Zaplanowany i dobrze zakomunikowany proces zmiany, uwzględniający skalę zmiany, oczekiwane rezultaty, pożądaną kulturę organizacyjną i różne grupy interesariuszy – tak aby wspierać proces budowania zaangażowania od samego początku
 • Kadra menedżerska przygotowana do pełnienia swojej roli lidera zmian (emocjonalnie i merytorycznie)
 • Liderzy/agenci zmian rozumiejący swoją rolę, wyposażeni w wiedzę i narzędzia do wspierania procesu wdrażania zmiany

Dlaczego warto pracować z nami?

 • Od ponad 15 lat specjalizujemy się (budujemy narzędzia i sposoby pracy) w angażowaniu ludzi w proces zmiany i wspieraniu kadry menedżerskiej - wiedząc że skuteczne oddziaływanie na pracowników wymaga wpływania zarówno na sposób rozumowania, jak i na odczucia innych osób
 • Pracujemy ściśle w kontekście kultury organizacyjnej konkretnej organizacji
 • Oddziałujemy zarówno na postawy, jak i rozwijamy umiejętności komunikowania i wdrażania zmiany
 • Nasze rozwiązania poprzedza wnikliwa diagnoza i praca partnerska „ręka w rękę” z klientem, uczciwie pokazujemy „za i przeciw” odnoszące się do konkretnej sytuacji
 • Korzystamy z najnowszego know-how i doświadczeń partnerów – Ken Blanchard, Fierce Inc., Discovery Learning Inc.
 • Mamy różnorodne rozwiązania rozwojowe i metody pracy – konferencje/inspiracje, warsztaty, gry symulacyjne – biznesowe i zespołowe (autorskie, np. Zespoły po polsku i licencyjne – Change Navigator, Tipping Point), wsparcie indywidualne, praca z zespołem m.in. metodą action reflection learning, experiential learning; dopasowujemy/dobieramy je adekwatnie do kontekstu, oczekiwań i procesu zmiany
 • Elastycznie reagujemy na pojawiające się potrzeby i sytuacje w procesie wdrażania zmiany

Nasze rozwiązania:

 • Symulacje zarządzania zmianą:
  • Change Navigator®
  • The Tipping Point
 • Zmiana organizacyjna:
  • Konferencje strategiczne
  • Komunikowanie zmiany strategicznej
  • Wdrażanie zmiany – budowanie zaangażowania
 • Rozwój kompetencji zarządzania zmianą:
  • „Ja” w zmianie
  • Angażowanie i wspieranie pracowników w zmianie
  • Wstajemy! – warsztat experiential learning
 • Strategia Błękitnego Oceanu™
 • Wystąpienia inspiracyjne
Pytania odnośnie naszych rozwiązań oraz zapytania ofertowe zapytania@houseofskills.pl
+
Negocjacje i porozumienia

Jakie problemy rozwiązujemy?

Wspieramy ludzi, zespoły i organizacje w realizacji działań budujących porozumienie wewnątrz firmy oraz pomiędzy organizacją a jej zewnętrznymi partnerami, dostawcami, klientami. W każdej organizacji toczą się równocześnie setki rozmów negocjacyjnych, od pracowników administracji przez marketing, obsługę klienta, handlowców, kupców, project menedżerów i kadrę zarzadzającą - wszyscy negocjują.

 

Negocjacje stanowią jeden z najważniejszych sposobów podejmowania decyzji w biznesie. Wszędzie tam, gdzie ludzie konfrontują swoje wartości, punkty widzenia, potrzeby, oczekiwania, dzielą zasoby, koordynują działania, ważna jest umiejętność budowania porozumienia.

Jakie są efekty naszej pracy?

Porozumienie wzbogaca. Absolwenci naszych programów rozwojowych, uczestnicy szkoleń są przygotowani do prowadzenia najtrudniejszych rozmów negocjacyjnych zarówno od strony wyznaczania celów, budowania strategii, przygotowania jak i od strony zarządzania emocjami i budowania siły w najtrudniejszych sytuacjach. Negocjacje to najprostszy sposób generowania zysków lub oszczędności w firmie. Jednocześnie to jedna z niewielu kompetencji, której doskonalenie przynosi natychmiastowe i wymierne korzyści.

Uczestnicy szkoleń doskonalą umiejętność zarządzania relacjami, rozwiązywania konfliktów, mediacji, facylitacji spotkań sprzyja tworzeniu warunków do efektywnej i twórczej pracy, uwalnia zapał i energię w ludziach. Potrafią zarządzić konfliktem - dostrzec i wykorzystać jego potencjał tak, żeby stał się czynnikiem aktywizującym, integrującym, stwarzającym warunki do rozwoju. Potrafią udrożnić komunikację i poprawić współpracę pomiędzy działami i wewnątrz zespołów, a także miedzy menedżerem i jego zespołem.

Dlaczego warto pracować z nami?

 • Negocjacje i budowanie porozumienia to obszar naszej pasji i specjalizacji
 • Mamy doświadczenie w pracy w działach sprzedaży i na stanowiskach menedżerskich. Od 10 lat pomagamy naszym klientom budować porozumienie, rozwiązywać konflikty, mediować, negocjować, doradzamy w negocjacjach i współpracujemy przy opracowywaniu polityki negocjacyjnej przedsiębiorstwa
 • Od 2007 roku prowadzimy pierwszą w Polsce roczną Szkołę Negocjacji opartą na praktyce biznesowej
 • Przeprowadziliśmy kilkanaście udanych interwencji kryzysowych w zespołach i pomiędzy działami, poprowadziliśmy wiele udanych procesów koncyliacyjnych. Robimy to poprzez bardziej i mniej zaawansowane formy pracy, treningi, cykle rozwojowe, konsultacje i superwizje procesów negocjacyjnych

Nasze rozwiązania:

 • Rozwój kompetencji
  • analiza potencjału negocjacyjnego
  • program rozwoju umiejętności negocjacyjnych
   • dla siły sprzedaży
   • dla działu zakupów
  • negocjacje biznesowe - poziom podstawowy
  • negocjacje biznesowe - program zaawansowany
  • zarządzanie konfilktem i mediacje
 • Projektowanie i wdrażanie polityki negocjacyjnej
 • Interwencje kryzysowe
 • Mediacje
 • Facylitacje spotkań
 • Szkoła Negocjacji (formuła otwarta)
 • Wystąpienia inspiracyjne
Pytania odnośnie naszych rozwiązań oraz zapytania ofertowe zapytania@houseofskills.pl
+
Efektywność indywidualna

Jakie problemy rozwiązujemy?

 • Pracujemy tam, gdzie pojawiają się wyzwania związane z presją czasu i natłokiem zadań do zrealizowania
 • Pomagamy lepiej radzić sobie z codziennym stresem, również tym wynikającym z wystąpienia publicznego przed pracownikami lub większym audytorium
 • Wspieramy firmy w rozwijaniu innowacyjności na każdym szczeblu organizacyjnym - od etapu poszukiwania potrzeb biznesowych, po realizację wypracowanych pomysłów w postaci projektu wdrożeniowego
 • Pomagamy w budowaniu odpowiedzialności w każdym z pracowników i znajdowania odpowiedniej perspektywy motywacyjnej do realizacji założonych celów

Jakie są efekty naszej pracy?

 • Pracownicy i menedżerowie, którzy znają swoje priorytety, są w stanie podejmować efektywne decyzje o działaniach mających największe przełożenie na biznes
 • Spotkania wewnątrz firmy, które kończą się konkretnymi produktami (decyzja, rekomendacja, planem działań)
 • Wystąpienia, które wzbudzają zainteresowanie i których przesłanie jest zrozumiale dla odbiorców

Dlaczego warto pracować z nami?

W ramach pracy stosujemy procesowe podejście do działań rozwojowych. Szkolenie jest jedynie jednym z elementów zestawu działań, które mają służyć poznaniu i wdrożeniu nawyków, wpływających na podniesienie efektywności. Wykorzystujemy angażujące i urozmaicone metody pracy z ludźmi, m.in.:

 • webinary
 • kalendarze wdrożeniowe
 • sesje doradczo-coachingowe
 • animowane pigułki wiedzy
 • naukę przez doświadczanie

Trenerzy są pasjonatami poszczególnych tematów. Z zaangażowaniem potrafią przekazać wiedze i własne doświadczenia. Ciągle rozwijamy know-how, w oparciu o najnowsze trendy, badania i rozwiązania, tak by proponowane przez nas narzędzia i rozwiązania były proste, użyteczne i efektywne.

 

Nasze rozwiązania:

 • Prezentacje publiczne i medialne
 • Czas odNowa
 • Fierce Conversations® - OdWażne rozmowy
 • Komunikacja interpersonalna
 • Efektywne spotkania biznesowe
 • Innowacyjne myślenie
 • Poza schematem – praktyczny warsztat kreatywności
 • Inteligencja emocjonalna
 • Asertywność
 • Zarządzanie projektem
 • Optymalna motywacja®
 • Fierce Accountability® - OdWażna odpowiedzialność
 • Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji
 • Ja ponad stresem
 • Wystąpienia inspiracyjne
Pytania odnośnie naszych rozwiązań oraz zapytania ofertowe zapytania@houseofskills.pl
+
Rozwijanie efektywnych relacji z klientem

Jakie problemy rozwiązujemy?

Patrzymy na wyzwania organizacji i rozwój menedżerów z perspektywy ich klientów, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Jesteśmy przekonani, że dobre, partnerskie relacje z klientami, dostawcami, siecią partnerów, a także jakość kontaktów wewnątrz organizacji (np. z podwładnymi, czy pomiędzy zespołami) są podstawą do realizacji planów strategicznych osiągnięcia celów. Budujemy proklienckie podejście i kulturę organizacyjną. Wdrażamy projekty rozwoju dla kadry menedżerskiej wszystkich szczebli, szczególnie w organizacjach, w których najważniejszą rolę odgrywają kompetencje i zaangażowanie pracowników, a orientacja na klienta decyduje o sukcesie działalności firmy. Rozwijamy umiejętności budowania współpracy i partnerskich relacji.

 

Jakie są efekty naszej pracy?

 • Pomagamy organizacjom budować przewagę konkurencyjną opartą na wysokiej jakości współpracy z klientem. Wspieramy firmy w przenoszeniu strategii i obietnicy wysokiej jakości obsługi klienta na poziom rzeczywistych relacji z klientem.
 • Głębsze rozumienie (przez menedżerów) związku pomiędzy jakością doświadczeń klienta a wynikami organizacji.
 • Osobiste zaangażowanie i większa odpowiedzialność menedżerów za budowanie atmosfery wspierającej proaktywność, rozwijanie pro-klienckiej postawy i za jakość relacji z klientami.
 • Menedżerowie sprzedaży posiadają umiejętności i narzędzia coachingowe dotyczące zarządzania ludźmi w procesie sprzedaży, oraz w konsekwencji wzrost efektywności sprzedażowej ich podwładnych.
 • Kadra menedżerska, zespoły i pracownicy mają całościowe spojrzenie na funkcjonowanie organizacji i relacji pomiędzy funkcjami, wiedzą, że dobra obsługa klienta wewnętrznego przekłada się na wysoki standard obsługi klienta zewnętrznego i w efekcie na wyniki firmy.
 • Menedżerowie wiedzą jak komunikować oraz egzekwować cele związane z obsługą, wspierać pracowników w trudnych sytuacjach, jak o nich rozmawiać, jak formułować wskazówki rozwojowe.
 • Lepsza efektywność, zaangażowanie i satysfakcja pracowników z wykonywanej pracy dla klientów.

Dlaczego warto pracować z nami?

Od ponad 15 lat kontynuujemy tradycję firm z których powstaliśmy, korzystamy z doświadczeń i pogłębiamy specjalizację w obszarze budowania pożądanych doświadczeń i partnerskich relacji z klientem.

Mamy doświadczenie w pracy z menedżerami i pracownikami w działach sprzedaży, obsługi klienta, obsługi posprzedażnej, Call i Contact Centrach i działach obsługi wewnętrznej (shared services) w Polsce.

Do grona naszych klientów należy wiele wiodących firm z branży finansowej, ubezpieczeniowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, medycznej, a także administracji publicznej. Pracujemy dla organizacji, które chcą osiągać ponadprzeciętne wyniki w sprzedaży i wyróżniać się na rynku wysoką jakością obsługi klienta.

Przeprowadziliśmy kilkanaście projektów doradczo-szkoleniowych, których efektem jest wypracowanie efektywnych wzorców postępowania na wszystkich etapach współpracy z klientami i praktyk menedżerskich, mających na celu skuteczne ich wdrożenie.

 

Nasze rozwiązania:

 • Budowanie pro klienckiej postawy wśród pracowników
 • Zarządzanie jakością obsługi klienta
 • Zarządzanie na pierwszej linii kontaktu z klientem
 • Obsługa klienta wewnętrznego
 • Budowanie, rozwijanie, pogłębianie partnerskiej relacji z klientem, budowanie lojalności klienta
 • Zarządzanie reklamacjami, trudnymi sytuacjami w relacji z klientem
Pytania odnośnie naszych rozwiązań oraz zapytania ofertowe zapytania@houseofskills.pl

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce cookies

Zamknij