Rozwiązania dla firm

Liderzy i zespół

powrót do listy
Liderzy i zespół

Szeroki wachlarz wysokiej jakości rozwiązań, pomagających liderom biznesu i menedżerom każdego szczebla znaleźć skuteczne metody dla realizowanych strategii i celów.

Pytania odnośnie naszych rozwiązań oraz zapytania ofertowe zapytania@houseofskills.pl

Co robimy?

Koncentrujemy się na rozwoju menedżerów. Oferta programów rozwojowych stworzona została w oparciu o zdefiniowane przez naszych ekspertów kluczowe wyzwania menedżerskie:

 • Przywództwo i zarządzanie
 • Zwycięskie zespoły
 • Zarządzanie zmianą
 • Negocjacje i porozumienia
 • Efektywność indywidualna
 • Rozwijanie efektywnych relacji z klientem

Projektujemy programy rozwojowe, odpowiadające konkretnym potrzebom biznesowym naszych klientów i skutecznie je wdrażamy.

Co nas wyróżnia?

Dzięki szerokiemu know-how, od sprawdzonych, światowych licencji, po autorskie rozwiązania naszych ekspertów, zapewniamy rozwiązania doskonale dopasowane do potrzeb klientów. Doskonała logistyka i sprawne zarządzanie sprawia, że bezpiecznie można powierzyć nawet największy projekt.

Usługi i rozwiązania z zakresu programów rozwojowych:

+
Zarządzanie

Ponieważ wiemy, jak silnie kadra menedżerska wpływa na rezultaty organizacji, proponujemy kompleksowe rozwiązania dedykowane menedżerom – poczynając od zarządzania samym sobą, poprzez zarządzanie operacyjne aż po budowanie zaangażowanych zespołów. Podejmujemy się projektów wymagających działania na wielu poziomach organizacyjnych i synergicznego, a zarazem zindywidualizowanego podejścia.

Nasi eksperci są autorami książek o najlepszych polskich praktykach zarządzania („Zespoły po polsku”, „Dobre Przywództwo. Najlepsze praktyki polskich liderów biznesu”).

Jakie są efekty naszej pracy?

 • Menedżerowie stosują spójne, sprawdzone praktyki menedżerskie, dzięki którym skutecznie osiągają stawiane przed nimi cele:

  • Sprawnie wyznaczają priorytety i przekazują je pracownikom

  • Planują i organizują pracę własną oraz swoich podwładnych

  • Powierzają pracownikom zadania zgodnie z zasadami delegowania

  • Na bieżąco udzielają informacji zwrotnej

  • W sposób konstruktywny monitorują i rozliczają realizację zadań

  • Motywują i doceniają swoich podwładnych, stosując różnorodne narzędzia i techniki

 • Przełożeni wspierają rozwój swoich podwładnych, m.in. prowadząc z nimi regularne rozmowy rozwojowe. Dzięki temu pracownicy stają się coraz bardziej zaangażowani, samodzielni i kompetentni

 • Liderzy zespołów w codziennych sytuacjach modelują otwartość i przejrzystość komunikacyjną. W trudnych sytuacjach interpersonalnych potrafią budować dialog, który sprzyja wypracowaniu porozumienia

 • Menedżerowie aktywnie zapobiegają eskalacji konfliktów, dzięki czemu nie obniżają one znacząco efektywności pracowników i zespołów, a długofalowo przyczyniają się do rozwoju współpracy

 • Liderzy rozumieją, że różnorodność jest zasobem. Kierując pracą zespołu, potrafią łączyć różne perspektywy, aby skutecznie radzić sobie z bieżącymi problemami i poszukiwać nowych, niestandardowych rozwiązań

Nasze rozwiązania

 • Diagnoza potencjału menedżerskiego

  • Diagnoza kompetencji i potencjału pracowników (Assessment / Development Center, Ocena 360)

  • Diagnoza psychometryczna (MBTI®, Extended DISC®, Hogan Assessment Systems, Skala Potencjału PrzywódczegoTM, Facet 5®, Success InsightsTM)

 • Szkolenia i warsztaty:

  • Skuteczny menedżer

  • Rola menedżera w rozwoju pracownika

  • Delegowanie

  • Stawianie celów MBO

  • Motywowanie

  • Rozmowa oceniająca

  • Dobre rozmowy menedżerskie

  • Rozmowa buduje współpracę (praca metodą dramy)

  • Zarządzanie konfliktem w zespole

  • Zarządzanie zespołem – Zespoły po polskuTM

  • Zarządzanie jakością obsługi klienta

  • Szkoła obsługi w call center – dla liderów

  • Zarządzanie różnorodnością

  • Fierce Generations® - OdWażnie o  pokoleniach

  • Zarządzanie zespołem rozproszonym

 • Coaching indywidualny

Pytania odnośnie naszych rozwiązań oraz zapytania ofertowe zapytania@houseofskills.pl
+
Zespoły

Posiadamy bogate portfolio sprawdzonych w praktyce narzędzi diagnostycznych i programów rozwojowych dedykowanych różnym typom zespołów. Bardzo dużą wagę przykładamy do tego, aby klient wiedział, jakie będą efekty naszych wspólnych działań i aby wypracowane rozwiązania były spójne z zadaniami biznesowymi zespołów.

W proponowanych działaniach uwzględniamy polską specyfiką kulturową wpływającą na współpracę i sposób organizowania się w zespoły.

Jakie są efekty naszej pracy?

 • Zespoły projektowe, funkcyjne, zarządzające:

  • jednoczą się wokół wspólnej wizji i strategii działania, dzięki czemu wzrasta ich poziom zaangażowania w realizację postawionych przed nimi zadań

  • zwiększają efektywność wspólnego działania, mierzoną poziomem realizacji celów, zadowolenia klientów oraz satysfakcji indywidulanej pracowników

  • przestają poruszać się wokół rutynowych rozwiązań. Eksperymentują z nowymi pomysłami, a wiedza, doświadczenie i unikalne kompetencje wnoszone przez poszczególnych członków zespołu są optymalnie wykorzystywane

  • dobrze radzą sobie z nieuchronnymi kryzysami i spadkami formy, związanymi ze specyfiką pracy zespołowej

 • Liderzy zespołów:

  • trafnie diagnozują problemy związane z funkcjonowaniem zespołu i podejmują skuteczne interwencje

  • budują klimat sprzyjający pracy zespołowej - poprzez własne zachowania oraz promowanie takich zachowań w pracy zespołu

 • Klienci – odbiorcy pracy zespołu są zadowoleni z efektów współpracy

Nasze rozwiązania

 • Diagnoza funkcjonowania zespołów (m.in. w oparciu o modele i koncepcje Belbin®, MBTI®, Extended DISC®, Success Insights, Barwy ZespołuTM) dla:

  • Zespołów zarządzających

  • Zespołów funkcyjnych

  • Zespołów projektowych

  • Zespołów rozproszonych

 • Warsztaty i procesy rozwojowe (m.in. w oparciu o modele i koncepcje Belbin®, MBTI®, Extended DISC®, Success Insights, Barwy ZespołuTM) dla zespołów pracujących ze sobą na co dzień

 • Moderowanie spotkań zespołów

 • Interwencje kryzysowe / mediacje w sytuacji konfliktu w zespole

 

Pytania odnośnie naszych rozwiązań oraz zapytania ofertowe zapytania@houseofskills.pl
+
Przywództwo

Pomagamy naszym klientom poprawiać jakość przywództwa w kierunku prowadzącym do pełnego zaangażowania pracowników. Łączymy w swoim know – how najlepsze modele światowe z wypracowanymi przez nas, lokalnymi rozwiązaniami. Jesteśmy m.in. wyłącznym przedstawicielem na polskim rynku czołowej światowej firmy zajmującej się przywództwem - The Ken Blanchard Companies.

Najlepsze światowe rozwiązania adaptujemy do polskich realiów.

Jakie są efekty naszej pracy?

 • Liderzy dbają zarówno o realizację bieżących zadań i celów, jak i o to, by ich podwładni rozwijali kompetencje i zwiększali zaangażowanie, stając się samodzielnymi ekspertami. Dzięki temu osiągają sukcesy w środowisku wymagającym innowacji i ciągłego podnoszenia poprzeczki

 • Liderzy elastycznie dopasowują swój styl przywództwa do indywidualnych potrzeb pracownika

 • Menedżerowie prowadzą rozmowy coachingowe, które są narzędziem wspierania podwładnych w osiąganiu lepszych wyników

 • Poprzez swój sposób działania, prowadzenia rozmów i podejmowania decyzji, przełożeni pobudzają proaktywność i odpowiedzialność pracowników, przeciwdziałają wypaleniu zawodowemu i rotacji

 • Liderzy cieszą się w firmie autorytetem opartym na wiarygodności, kompetencji, relacjach i zaufaniu. W trudnych sytuacjach menedżerskich skutecznie wywierają wpływ zamiast narzucać swoje zdanie

 • Liderzy są ambasadorami zmian w firmie. Budują środowisko, w którym ich podwładni wychodzą naprzeciw nowym wyzwaniom i osiągają ponadprzeciętne wyniki

Nasze rozwiązania

 • Szkolenia i warsztaty:

  • Autorytet lidera

  • Budowanie zaangażowania pracowników

  • Optymalna motywacjaTM wg Blancharda

  • Przywództwo SLII ExperienceTM Blancharda

  • Coaching Essentials® Blancharda

  • Przywództwo zespołowe Blancharda

  • Barwy ZespołuTM - proces rozwojowy dla liderów zespołów

  • Power 2 EmpowerTM

  • Zarządzanie zmianą

 • Coaching indywidualny

Pytania odnośnie naszych rozwiązań oraz zapytania ofertowe zapytania@houseofskills.pl

Ważne: strona wykorzystuje Cookies.

Używamy informacji zapisanych w Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do Cookies w Twojej przeglądarce. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zamknij