People

Our Team of nearly 50 consultants, trainers and experts

The whole team

W House of Skills od początku istnienia firmy (2004). Wcześniej pracowała jako Dyrektor Departamentu wydawnictw Międzynarodowej Fundacji Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w Polsce – Centrum Prywatyzacji, gdzie zdobywała doświadczenia biznesowe i menedżerskie. Posiada też wieloletnie doświadczenia pracy konsultanckiej w koncernie Asea Brown Boveri Poland, gdzie była odpowiedzialna za projektowanie rozwiązań rozwojowych dla kadry menedżerskiej spółek ABB w Polsce.

Partner ITIM (Institute for Training in Intercultural Management, Finlandia) – specjalizacja w zakresie metodologii audytu kultury organizacyjnej (Hofstede Model®), certyfikowany konsultant narzędzi psychometrycznych MAPP, Extended DISC, Success Insights, Hogan Assessment Systems, SHL (OPQ i testy umiejętności), MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator); Coach certyfikowany przez szkołę Josepha O’Connora (ICC), dyplom George Washington University, Zarządzanie projektami; studium podyplomowe „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ; praktyki/staż: Psychologia Pracy i Zarządzanie zmianą w organizacji – Center for Professional Education), Arthur Andersen & Co., St. Charles.

Jest absolwentką Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania  to malarstwo, architektura gotyku, inżynieria genetyczna, mitologia grecka, książki z pogranicza realizmu magicznego i fantasy.

Jej obszary specjalizacji to:

  • zarządzanie talentami 
  • analiza i kształtowanie kultury organizacyjnej 
  • ocena i rozwój potencjału indywidualnego i zespołowego, z wykorzystaniem narzędzi psychometrycznych 
  • budowanie kultury przywództwa i  zaangażowania
Zobacz cały zespół

Important: this site uses cookie files.

We use information saved in cookie files, among others, in statistical purposes and in order to fit the service to individual needs of the user. In your browser you can change your cookie files settings. Using the site without changing cookie files settings means they will be saved in device memory. More information with tips how to change settings can be found in Cookies policy.

Close