People

Our Team of nearly 50 consultants, trainers and experts

The whole team

Ukończył studia Executive MBA CEMBA, prowadzone przez UQAM (University of Quebec at Montreal) oraz SGH w Warszawie. Absolwent Zarządzania i Marketingu Szkoły Głównej Handlowej. W House of Skills jest odpowiedzialny za kreowanie i wdrażanie nowych rozwiązań rozwojowych i szkoleniowych, współpracę z partnerami międzynarodowymi oraz za współpracę z trenerami i freelancerami. Nadzoruje również obszar rekrutacji.

Ukończył między innymi kursy: MultiFocus Model™ - narzędzie do badania i analizy kultury organizacyjnej, mierzenia rentowności inwestycji w kapitał ludzki metodą ROI Institute™ oraz Szkołę Trenerów Biznesu pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jest członkiem American Talent Development (ATD).

Inspirują go sukcesy i porażki innych, mądre książki i odważni ludzie. Uwielbia piłkę nożną, czarno-białą fotografię i jogę. Jest współautorem książki Zespoły po polsku oraz autorem bloga HR ma znaczenie.

Obszary specjalizacji merytorycznej, to:

  • diagnoza i zmiana kultury organizacyjnej zespołów i organizacji,
  • zarządzanie talentami – budowanie systemów HR, a przede wszystkim ich wdrażanie w rzeczywistości organizacyjnej,
  • budowanie efektywnych zespołów,
  • systemy ocen pracowników z naciskiem na ocenę kompetencji metodą 360 stopni.
Zobacz cały zespół

Important: this site uses cookie files.

We use information saved in cookie files, among others, in statistical purposes and in order to fit the service to individual needs of the user. In your browser you can change your cookie files settings. Using the site without changing cookie files settings means they will be saved in device memory. More information with tips how to change settings can be found in Cookies policy.

Close