People

Our Team of nearly 50 consultants, trainers and experts

The whole team

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Universite Des Sciences Humaines de Strasbourg. Ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu oraz Studium Treningu Grupowego. Jako trener jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Certyfikowany Coach International Coaching Community. 

W doradztwie wykorzystuje wieloletnie osobiste doświadczenie w zarządzaniu. Jest twórcą i kierownikiem merytorycznym Szkoły Negocjacji.  W 2005 roku założyła Grupę Training&Consulting, w której przez 8 lat pełniła funkcję Prezesa.

Inspirują ją kontakty z mądrymi ludźmi - ich pytania, wątpliwości, opinie. Jest przekonana, że porozumienie wzbogaca. Ceni odwagę i wytrwałość w działaniu.

W House of Skills jest odpowiedzialna za centrum kompetencji Negocjacje i porozumienia. Jako konsultant i trener specjalizuje się w obszarach:

  • Negocjacje
  • Negocjacje zaawansowane
  • Rozwiązywanie konfliktów i mediacje
  • Budowanie porozumienia w organizacji

Jest autorką unikatowych programów i projektów rozwojowych w obszarze negocjacji, zarządzania konfliktem i budowania porozumienia. Wdraża politykę negocjacyjną w przedsiębiorstwach, doradza zespołom zarządzającym, a także negocjuje w imieniu klientów.

Zobacz cały zespół

Important: this site uses cookie files.

We use information saved in cookie files, among others, in statistical purposes and in order to fit the service to individual needs of the user. In your browser you can change your cookie files settings. Using the site without changing cookie files settings means they will be saved in device memory. More information with tips how to change settings can be found in Cookies policy.

Close