People

Our Team of nearly 50 consultants, trainers and experts

The whole team

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Studium Wymowy przy Akademii Teatralnej w Warszawie oraz Studium Emisji Głosu na UW. Specjalizuje się w szkoleniach z autoprezentacji, wystąpień publicznych, techniki mowy, emisji głosu.

Od 2000 roku szkoli odbiorców ze środowisk, dla których umiejętności w zakresie techniki mowy są ważną kompetencją zawodową - dziennikarzy, prezenterów telewizyjnych, aktorów, sędziów, prokuratorów, radców prawnych, nauczycieli, rzeczników prasowych. Prowadzi indywidualne konsultacje z zakresu doskonalenia pracy głosem, techniki mowy, autoprezentacji.

Autorka artykułów na temat techniki mowy w czasopismach branżowych dla kadr wymiaru sprawiedliwości oraz pracowników oświaty. Współautorka książki "Emisja głosu nauczyciela". W latach 2000 - 2007 prowadziła zajęcia na studiach podyplomowych w Instytucie Dziennikarstwa oraz na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Przez siedem lat logopeda na Wydziale Aktorskim Akademii Teatralnej w Warszawie. Od 2004 współpracuje z TVP, była członkiem Komisji ds. Karty Ekranowej.

Zobacz cały zespół

Important: this site uses cookie files.

We use information saved in cookie files, among others, in statistical purposes and in order to fit the service to individual needs of the user. In your browser you can change your cookie files settings. Using the site without changing cookie files settings means they will be saved in device memory. More information with tips how to change settings can be found in Cookies policy.

Close