People

Our Team of nearly 50 consultants, trainers and experts

The whole team

Doradztwem biznesowym zajmuje się od 13 lat, przez wiele lat pracował w Aon Hewitt, gdzie zarządzał praktyką „Efektywność organizacyjna i wynagrodzenia”. Brał udział w realizacji zarówno kompleksowych projektów transformacyjnych, jak i wdrażaniu usprawnień w obszarze zarządzania ludźmi. 

Satysfakcję przynosi mu w szczególności pomaganie menedżerom i pracownikom w wyzwalaniu się z nieefektywnych procesów, struktur i systemów oraz gdy może zaobserwować  rzeczywistą zmianę postaw i zachowań. Lubi upraszczać i porządkować organizacje. 

Interesuje się zagadnieniem wdrażania strategii poprzez budowanie spójności organizacji ze strategią. Stara się analizować rzeczywistość biznesową z wielu perspektyw w czym pomaga mu wiedza i doświadczenia z obszarów organizacji, zarządzania ludźmi oraz finansów i marketingu. 

Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz podyplomowego studium Zarządzania Wartością Firmy na SGH w Warszawie. Ukończył kurs ACCA (Assosiation of Chartered Certified Accountants) oraz program "Leading Professional Service Firms" w Harvard Business School.

Pasjonat samochodów, uwielbia przełajową jazdę rowerem.

W House of Skills zarządza praktyką Doradztwo.

Obszary specjalizacji to:

  • mapowanie, wdrażanie strategii
  • zarządzanie wynikami
  • systemy motywacyjne
  • efektywność organizacyjna i zarządzanie procesowe
  • zaangażowanie pracowników
Zobacz cały zespół

Important: this site uses cookie files.

We use information saved in cookie files, among others, in statistical purposes and in order to fit the service to individual needs of the user. In your browser you can change your cookie files settings. Using the site without changing cookie files settings means they will be saved in device memory. More information with tips how to change settings can be found in Cookies policy.

Close