People

Our Team of nearly 50 consultants, trainers and experts

The whole team

Jeden ze współzałożycieli House of Skills. Obecnie pełni w niej funkcję Senior Partnera.

Jest absolwentem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada wiele certyfikatów, w tym m.in. certyfikat Multi Focus Model© (metodologia badania i pracy z kulturą organizacyjną) wydany przez ITIM (Institute for Training in Intercultural Management). Jest także licencjonowanym trenerem z Przywództwa sytuacyjnego SLII® – The Ken Blanchard Companies.

Od 20 lat aktywnie działa w branży edukacji menedżerów. Jest autorem unikatowych projektów rozwojowych dla klientów House of Skills, których celem jest podnoszenie jakości przywództwa w ich organizacjach. W pracy projektowej wykorzystuje osobiste wieloletnie doświadczenie zarządzania firmą, wynikające z pełnionych wcześniej funkcji zarządowych.

Lubi zmiany, dlatego preferuje pracę w różnorodnych zespołach projektowych, skoncentrowanych na zrealizowaniu zadania i osiągnięciu sukcesu. Inspirują go ludzie i możliwość ciągłego rozwoju oraz doskonalenia się. Prywatnie jest zakochany w swojej rodzinie – żonie i dwóch córkach. Czas wolny uwielbia spędzać w swoim domu na Warmii.

Jest współautorem książki Zespoły po polsku.

W realizowanych projektach szczególną wagę przywiązuje do budowania kultury współpracy w organizacjach, gdzie przywództwo i podążanie za liderami jest jednym z kluczowych elementów sukcesu firmy. Specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu kompleksowych projektów rozwojowych i strategicznym wykorzystaniu niematerialnych zasobów firmy. Poszukuje rozwiązań łączących rozwój kontekstowy (osadzony w realiach zawodowych – wyzwań i celów, pełnionej roli itd.) z nowoczesnymi technologiami. Prowadzi warsztaty strategiczne, podnoszące efektywność pracy zespołów zarządzających.

Zobacz cały zespół

Important: this site uses cookie files.

We use information saved in cookie files, among others, in statistical purposes and in order to fit the service to individual needs of the user. In your browser you can change your cookie files settings. Using the site without changing cookie files settings means they will be saved in device memory. More information with tips how to change settings can be found in Cookies policy.

Close