Solutions for companies

Organization

Back to list
TEST index tabsOrganization

Projekty dofinansowane z EFS realizujemy od 2005 roku.

Questions about our Solutions and Inquiries zapytania@houseofskills.pl

Baza Usług Rozwojowych - kolejne rozdanie środków unijnych (2017-2020) na rozwój pracowników!

Budżet unijny przeznaczony na finansowanie rozwoju kapitału ludzkiego to 400 mln Euro. Dofinansowanie otrzymać mogą firmy i ich pracownicy zakwalifikowane jako mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (w tym sieci partnerskie, franczyzowe, etc.). Uwaga – z dofinansowania mogą skorzystać przedsiębiorcy wszystkich województw, poza mazowieckim i pomorskim.

Korzyści nowego podejścia w dystrybucji środków:

Przedsiębiorca sam decyduje o rodzaju usługi – otrzymuje dofinansowane na to, co jest mu potrzebne. Otrzymuje narzędzia, które umożliwiają mu indywidualny wybór oferty i proste rozliczenie wydatków, np.: bon, refundacja kosztów, promesa (w zależności od regionu/województwa)

 

Zapraszamy do rozmów o możliwej współpracy, jeśli:

 • masz grono współpracujących z Tobą MMŚP: partnerów, franczyzobiorców, dealerów, itp.
 • widzisz potrzebę rozwoju kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorców
 • nie masz doświadczenia w ubieganiu się o dofinansowanie
 • nie masz doświadczenia w zarządzaniu złożonymi, dużymi, rozproszonymi regionalnie projektami
 • potrzebujesz doświadczonego partnera, który pomoże w procesie oraz zrealizuje usługi rozwojowe dopasowane do Twoich potrzeb na najwyższym poziomie jakości

W czym możemy Ci pomóc?

 • Powiemy Ci co należy zrobić, aby otrzymać dofinansowanie – szczegółowe informacje na temat warunków obowiązujących w wybranym województwie, zasady otrzymywania wsparcia oraz rozliczanie dofinansowania
 • Jesteśmy zarejestrowanym w BUR Wykonawcą uprawnionym do realizowania usług współfinansowanych – posiadamy certyfikat jakości SUS 2.0 o numerze 001
 • Zarządzimy rozbudowanym procesem rozwojowym obejmującym przedsiębiorców z kilku województw
 • Zrealizujemy działania rozwojowe zgodnie z przedstawioną diagnozą potrzeb dedykowane wskazanym przedsiębiorcom w formule zamkniętej

W ramach dofinansowania możesz zrealizować następujące usługi:

 • szkolenia dopasowane do potrzeb organizacji oraz uczestników
 • usługi doradcze dla indywidualnych osób – np. coaching, mentoring
 • usługi doradcze dla firm – np. doradztwo strategiczne
 • usługi e-learningowe – w tym platformy rozwoju ludzi, czy e-szkolenia

 

 

Czym jest BUR ?

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR) jest ogólnodostępną bazą internetową usług rozwojowych, w której zarówno przedsiębiorstwa jak też ich pracownicy oraz osoby indywidualne mogą zapoznać się z szeroką ofertą działań pozwalających na rozwój (m.in. szkolenia, doradztwo, coaching, mentoring, studia podyplomowe, e-learning).
 • Przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie tylko i wyłącznie na usługi zamieszczone w BUR, realizowane przez Wykonawców posiadających certyfikat jakości.
 • Rejestr dostępny jest na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search

Zainteresowanych poznaniem szczegółów zapraszamy do kontaktu office@houseofskills.pl


Co robimy?

Projekty dofinansowane z EFS realizujemy od 2005 roku.

92.100.000
wartość zrealizowanych projektów
59.300.000
kwota pozyskanego dofinansowania
29 076
liczba unikalnych
uczestników
8 668
liczba dni
szkoleniowych
32
liczba zrealizowanych
projektów

Masz pytania ? Skontaktuj się z naszym ekspertem

Strategies
Organisational culture
Change

Brak zapytań.

Brak zapytań.

Brak zapytań.

Important: this site uses cookie files.

We use information saved in cookie files, among others, in statistical purposes and in order to fit the service to individual needs of the user. In your browser you can change your cookie files settings. Using the site without changing cookie files settings means they will be saved in device memory. More information with tips how to change settings can be found in Cookies policy.

Close